Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Holdingselskab - hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et selskab, der ikke driver selvstændig aktivitet, men som ejer aktier eller anparter i en anden virksomhed

Driver du et holdingselskab, kan det være en god idé med et koncernmodul. Kontakt vores support og hør nærmere. Prøv e-conomic bogføringsprogram gratis.

Et holdingselskab er et selskab, som sædvanligvis ikke selv producerer noget, men som ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber kaldet driftsselskaber.

Fordelen ved at etablere et holdingselskab er mest af skattemæssig betydning. Blandt andet kan der ske en skattefri overførsel af et overskud efter skat til et driftsselskab eller et holdingselskab.

For et dansk holdingselskab gælder, at hvis det ejer mindst 15% (10% fra og med indkomståret 2009) af aktiekapitalen i et datterselskab i mindst 1 år, kan det modtage udbytte skattefrit.

Er der imellem et driftsselskab og en ejer indskudt et holdingselskab, kan aktier i datterselskabet sælges uden skat, hvis aktierne har været ejet mindst 3 år.

Hvorfor et holdingselskab?

Udover den skattemæssige betydning, kan der være flere forskellige grunde til at vælge at drive et holdingselskab. Ønsker du for eksempel at begrænse risikoen ved driften i ét selskab og lave opsparing i et andet selskab, kan du lave en holdingkonstruktion, hvilket vil sige, at du har et moderselskab, der er din pengetank.

En holdingkonstruktion kan også være en god ide, hvis man er to eller flere ejere af en virksomhed. Er man uenige om, i hvilket omfang der skal trækkes penge ud af virksomheden, for eksempel fordi behovet for udtræk til privatforbrug er forskelligt, kan man løse problemet ved at danne et holdingselskab.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis