Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Inflation – hvad er inflation?

Inflation betyder, at hele samfundets priser stiger, hvilket medfører en forringet købekraft og et fald i valutaens værdi

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Inflation er en tilstand i samfundet, hvor valutaens værdi forringes på baggrund af stigninger i priser. Den modsatte situation kaldes for deflation, der er en tilstand, hvor priserne falder og valutaens værdi øges. Begge situationer kan, hvis de er særligt høje, medføre store økonomiske konsekvenser for samfundet.

Inflations påvirkning af økonomien

Inflation påvirker et samfunds økonomi betydeligt. Der kan være mange forskellige ting, der spiller ind på kort sigt ved prisstigninger. Der vil dog med sikkerhed indtræffe en forøgelse af pengemængden ved vedvarende prisstigninger.

Man er simpelthen nødt til at øge pengemængden i samfundet ved høj og længerevarende inflation. Grunden til dette er, at stigende priser og en uændret pengemængde vil resultere i et fald i likviditeten - det vil sige den mængde penge, samfundet har til rådighed.

I så fald er der ikke en stor nok pengemængde til at pengestrømmen i samfundet kan fortsætte, hvorfor det er nødvendigt at udstede flere penge og dermed forringe valutaens værdi.

Konsekvenser ved inflation

Inflation i sig selv er ikke et problem. Inflation er en almindelig samfundsmekanisme, men ved høj og vedvarende inflation, også kaldet hyperinflation, kan der opstå store problemer.

Hyperinflation kan medføre store tab på pengebeholdninger, da værdien forringes. Derudover resulterer inflationen i omfordelinger af debitorer og kreditorer. Dette sker på baggrund af den ustadige værdi på både varer og penge.

Virksomheder og inflation

Inflation kan være særligt interessant for virksomheder, når fremtidige investeringer skal vurderes. Dette gøres ved at tage højde for, at penge der bliver betalt ved en investering nu, har en højere værdi end de penge, en investering kaster af sig på grund af inflation.

Når regnestykket skal gøres, regner man alle fremtidige ydelser sammen inklusive renter og inflation. Dette kaldes nutidsværdi.

Inflationen i Danmark

I samfundsøkonomien forsøger man, så vidt muligt med alle mulige økonomiske kneb at holde inflation på et lavt niveau. Normalt ligger inflationen i Danmark på 1-2 %, men i de seneste år, har inflationen været meget lav, pga. finanskrisen. Således var inflationen på blot 0,3 % i 2016, hvilket skyldes, at økonomien befinder sig i en genopretningsperiode efter finanskrisen.  

I Danmark kontrolleres inflationen, og der forekommer ikke deflation længere. Deflationen var dog velkendt i Danmark før 2. verdenskrig, hvor tilstande med inflation og deflation ofte fulgte konjunktursvingningerne i samfundet.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis