Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Deflation – hvad er deflation?

Deflation er en tilstand i samfundsøkonomien, hvor fald i priser resulterer i en forøgelse af penges værdi, men også i en lavere produktion i samfundet

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Deflation forekommer ved vedvarende prisfald og fald i lønniveauet. Disse tendenser vil resultere i fald i produktionen og dermed også beskæftigelsen.

Deflations påvirkning af økonomien

Deflation kan have en særdeles ødelæggende påvirkning af økonomien - i visse tilfælde langt værre end ved høj inflation. Deflation indtræffer når efterspørgslen er langt lavere end udbuddet på et marked.

På grund af den lave efterspørgsel falder priserne, og dermed også indkomster fra kapital og arbejdskraft. Det lave udbud medfører, at mange virksomheder må dreje nøglen om og lukke, hvorfor arbejdsløsheden vil stige. Når pengenes værdi øges, vil realrenten overstige den nominelle rente, det vil sige renten på lån.

En forventning om videre prisfald, og dermed forøgelse af penges værdi, vil medføre, at nogen vil spare op for at kunne hente en formuegevinst. Dette vil medføre yderligere tilbagegang i produktionen og forbruget. Man kan kalde det skruen uden ende.

Eksempel på deflation

Et eksempel på en situation hvor forøgelsen af penges værdi medførte, at folk sparede op i håb om videre værdistigninger og dermed forværrede situationen kraftigt, er den store depression i 1929.

Her skete en kraftig deflation, som ikke blot medførte økonomisk krise i dens ophavsland USA, men faktisk i hele verden. I USA nåede arbejdsløsheden i en periode over 20 %, og økonomien lå i ruiner.

Konsekvenser ved deflation

Deflation har mange af de samme konsekvenser som inflation. Deflation medfører samfundsøkonomiske tab, såsom en skæv beskatning, en omfordeling mellem debitorer og kreditorer, usikkerhed i økonomien og at valutaen mister sin evne som måleenhed.

Samtidig vil denne skævvridning af økonomien også have indflydelse på likviditeten, og det vil være svært at tilpasse arbejdsmarkedet til deflationen.

Deflation i Danmark

Danmark har ikke oplevet deflation siden før 2. verdenskrig. Det var dog dengang en almindelig økonomisk situation, hvor deflation og inflation vekselvirkede i takt med konjunktursvingningerne.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis