Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Udbud – hvad er udbud?

Udbud er det, som en organisation udbyder af produkter og services. Udbud er en term, der ofte bruges i virksomhedsøkonomi og som ofte relaterer sig til en efterspørgsel

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme!

Et udbud er det, som en virksomhed tilbyder forbrugere og andre virksomheder at købe. Mængden af det, som man udbyder påvirkes efter en eksisterende efterspørgsel efter den pågældende vare eller service.

Forholdet mellem udbud og efterspørgsel

Udbud som økonomisk term optræder næsten altid i forbindelse med en tilsvarende efterspørgsel. Efterspørgslen er det behov, som forbrugeren oplever, og som virksomheder derfor forsøger at tilfredsstille gennem et udbud af produkter eller services. Et marked forsøger på den måde at finde en ligevægt mellem det, som forbrugeren ønsker/efterspørger og det, som virksomhederne sælger/udbyder.

Når udbud stiger eller falder

Når udbuddet på et eller andet stiger eller falder, har det en indflydelse på prisen på den pågældende vare eller ydelse. Sædvanligvis hænger forholdet mellem udbud og pris sammen, som det er beskrevet i det følgende.

Stiger udbuddet falder prisen 

Det skyldes, at der pludselig er mere af noget, end der egentlig er brug for. Det der udbydes er nemmere at få fat på, og der er måske også flere, der udbyder det samme, hvorfor prisen falder som resultat af deres interne konkurrence.

Falder udbuddet stiger prisen

Hvis udbuddet af en vare falder, så er denne vare pludselig mere sjælden og svær at få fat på. Hvis der samtidig kun er få butikker, der udbyder varen, så er der ikke så meget konkurrence, og de få butikker kan dermed sætte prisen lidt højere, end hvis konkurrencen var lav.

Udbud og efterspørgsel er mikroøkonomi

Hvis man ønsker at lære mere om udbud/efterspørgsel, markeder og lignende, så er det i mikroøkonomien, man skal lede. Dette fag beskæftiger sig blandt andet med, hvordan vi som individer, husholdninger og virksomheder vælger at bruge vores penge.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis