Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Priselasticitet – hvad er priselasticitet?

Priselasticitet er en matematisk udregning, der bruges til at finde sammenhængen mellem en vares pris og afsætning i mængde af denne

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Priselasticitet er en måde, hvorpå man forsøger at finde den rigtige pris på en vare. Det vil sige, at man kan se i hvor høj grad en ændring i pris forårsager en ændring i efterspørgslen. Priselasticitet hører under det, man kalder efterspørgselsbaseret prisfastsættelse.

Hvordan udregnes priselasticitet?

Udregningen af priselasticitet kan gøres ret enkel, hvis man ikke har hang til matematiske formler. Priselasticitet udregnes nemlig på den måde, at den procentvise mængdeændring divideres med den procentvise prisændring, således at:

Simpel formel for udregning af priselasticitet

Eksempel på udregning af priselasticitet

Hvis vi skal finde priselasticiteten på en vare, så skal vi bruge mængdeændringen og prisændringen i procent. Vi tager udgangspunkt i en prisændring fra 10 kr. til 12 kr. Det giver os en ændring på 20 %. Samtidig går vi ud fra, at det medfører en ændring i afsætning fra 200 stk. til 150 stk. Dermed en mængdeændring på 25 %. Når priselasticiteten udregnes, sættes der et minus som fortegn for prisændringen. Således at:

Mellemregning ved udregning af priselasticitet

Priselasticiteten er altså lig med -1,25.

Hvad fortæller priselasticiteten?

Når priselasticiteten er udregnet, fortæller resultatet os, om produktet er prisfølsomt eller ej. Det vil sige sammenhængen mellem pris og efterspørgsel. Man arbejder med tre kategorier inden for elasticitet. De tre er elastisk, neutral og uelastisk.

  • Elastisk: Efterspørgslen er elastisk, hvis resultatet af udregning giver et tal, der er mindre end -1.
  • Neutral: Efterspørgslen er neutral, hvis resultatet giver præcis -1.
  • Uelastisk: Efterspørgslen er uelastisk, hvis resultatet ligger mellem -1 og 0.

Hvor elastisk eller uelastisk efterspørgslen er på et givet produkt afhænger af, hvor langt fra -1 resultatet af udregning er. Jo længere fra den neutrale zone resultatet er, des mere elastisk eller uelastisk er efterspørgslen.

Den matematiske formel for priselasticitet

Man udregner priselasticitet med en matematisk formel. Den komplette formel for udregningen ser således ud:

Matematisk formel for udregning af priselasticitet

De forskellige delelementer betyder:
ep = Priselasticitet
∆Q = Ændring i mængde
Q = Mængde
∆P = Ændring i pris
P = Pris


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis