Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Priskrig – hvad er priskrig?

Priskrig er en tilstand på et marked, hvor der i ekstrem grad konkurreres på pris, og hvor formålet med sænkelsen af prisen er at udkonkurrere konkurrencen

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Priskrig kan opstå på et marked, hvor der er stor konkurrence. Der vil især være risiko for priskrig på markeder, hvor der er høj priselasticitet. Virksomheder, der konkurrerer på pris arbejder typisk med en konkurrencebaseret prisfastsættelse.

Hvorfor opstår priskrig?

Priskrig kan bryde ud på markeder med flere end én udbyder, hvilket kaldes for duopol eller oligopol. Priskrig kan opstå, hvis en virksomhed forsøger at vinde markedsandele ved at sænke prisen, og hvis konkurrenter følger med på denne prissænkning.

Hvis konkurrenterne vælger at følge med på prisnedsættelsen, så kan det resultere i yderligere prisnedsættelser. I nogle tilfælde bliver prisen sænket så meget, at omkostningerne ved produkt overstiger indtægten. I så fald kan man virkelig tale om priskrig, hvor det er konkurrenternes eksistensgrundlag, der angribes.

Hvordan ophører en priskrig?

En priskrig kan stoppes, hvis de involverede virksomheder enten indgår en direkte aftale om ophør eller ved en stiltiende aftale. En tredje mulighed er, at en eller flere af de involverede virksomheder går konkurs. Det vil sige, at de lave priser simpelthen har resulteret i at virksomheden ikke har likviditet og derfor må dreje nøglen om og lukke.

Lovgivning om konkurrence

Som udgangspunkt er det danske marked et frit marked, og det reguleres som udgangspunkt så lidt som muligt. Men den danske Konkurrencelovgivning indeholder dog et forbud mod misbrug af markedsdominans. Det vil sige at ifølge lovgivningen kan de danske konkurrencemyndigheder rent faktisk gribe ind ved priskrig.

Hvorfor udbryder der ikke priskrig oftere?

Priskrig virker i udgangspunktet ret attraktiv, da forbrugerne får billigere varer og vinderen af priskrigen står tilbage med et marked med færre konkurrenter end før.

Problemet er dog bare, at man ikke kender sine konkurrenters finansielle stilling og dermed i hvor høj grad ens konkurrenter kan modstå en priskrig. Derfor vil det være højt spil at starte en priskrig. Derfor forsøger mange virksomheder at undgå konkurrence på pris og forsøger derfor at vinde markedsandele ved at differentiere sit produkt fra konkurrentens.

Eksempler på  priskrig

I Danmark har man de seneste år oplevet priskrig på eksempelvis telemarkedet og inden for flybranchen. Virksomhederne her har haft svært ved at differentiere deres produkter, og derfor har de prøvet sig med at sætte priserne ned. 


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis