Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Prispolitik – hvad er prispolitik?

Prispolitik er en virksomheds generelle tilgang til pris på egne varer og tjenester. Det vil sige, hvordan virksomheder søger en langsigtet profitmaksimering

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Prispolitik består af en række elementer, som hver især er en del af virksomhedens langsigtede strategi. Udformningen af en prispolitik kan være en ret kompleks størrelse, men prispolitik består i bund og grund af prisfastsættelse, hensyn til interessenter og prisstrategi.

Prispolitik og prisfastsættelse

Når en virksomhed skal finde den rette pris for et produkt, kan den benytte en prisfastsættelsesmetode. Et eksempel på en metode er priselasticitet, hvor man udregner, hvor prisfølsomt et produkt er og finder den optimale pris.

Hensyn til interessenter

En virksomheds prispolitik afhænger i særdeleshed også af virksomhedens interessenter. Det vil sige, at virksomheden tilsigter ikke at støde nogle af sine interessenter med prispolitikken. Der tages hensyn til disse for eksempelvis at undgå offentlig regulering ved priskrig.

Prispolitik og prisstrategi

En virksomheds prisstrategi i et produkts introduktionsfase er også en del af virksomhedens prispolitik. Der findes overordnet tre strategier:

  • Skimming pricing: Her sættes prisen på produktet så højt som muligt fra start og reguleres fra det udgangspunkt.
  • Penetrating pricing: Ved denne strategi sættes en kunstigt lav pris med det formål at vinde markedsandele meget hurtigt.
  • Target pricing: Her sættes prisen efter en vurdering af, hvad målgruppen er villig til at betale for produktet. Produktets kvalitet og dermed omkostninger reguleres derefter inden produktet produceres.

Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis