Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Valuta - hvad er valuta?

Valuta betyder egentligt en ’værdi’ eller ’at være værd’, men begrebet anvendes som betegnelse for et lands officielle møntfod

I e-conomic regnskabsprogram vælger du selv, hvilken valuta, du ønsker at anvende som grundvaluta. e-conomic regnskabsprograms valutakurser opdateres en gang i døgnet via XE.com, for at sikre dig de mest korrekte kurser. Prøv e-conomic bogføringsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Valuta er et lands officielle møntenhed, og derudover en fælles betegnelse for alle landes penge.

Ofte har et land sin egen valuta. Eksempelvis har vi i Danmark danske kroner, hvor de i England har britiske pund, og amerikanske dollars i USA. Mange små lande har deres valuta knyttet til et større lands. Der findes omkring 180 forskellige valutaer i verden på nuværende tidspunkt.

Fælles valuta

Derudover er der en række lande, der har fælles valuta - eksempelvis euroen i EU. En fælles valuta sikrer en mere fri bevægelighed for varer, finansielle aktiver og folk inden for eurozonen, og ydermere har det en indvirkning på renten; den bliver lavere og virksomheder har nemmere adgang til kapital.

Valutakurser og valutahandel

En valutakurs viser forholdet mellem forskellige valutaers værdi. Kursen viser antallet af enheder, der skal til af én valuta for at købe én enhed af en anden valuta. Eksempelvis viser kursen, hvad man skal betale i danske kroner for at få én dollar, ét pund, én euro, én yen og så videre.

Normalvis vises kursen som det antal danske kroner, man skal betale for 100 enheder af en anden valuta.

Nationalbanken har en oversigt over de største valutaer.

Faste og flydende kurser

Oftest skifter kurserne løbende og kan i princippet ændre sig i løbet af bare et døgn. Værdien afhænger af landets økonomiske situation. Men kursen kan også være fast. Altså er der to muligheder:

Fast valutakurs: En valuta kan have faste kurser, hvilket dækker over, at der kan være internationale aftaler, som siger at kursen skal holdes inden for en nærmere angivet grænse.

Flydende valutakurs: Kursen kan være flydende, hvilket betyder, at den ikke styres af internationale aftaler, men derimod af udbud og efterspørgsel på markedet.

Rejser og valuta

Hvis du skal ud og rejse, er det en god idé at undersøge, om det er nødvendigt at veksle sine penge til en anden valuta, og her skal du tjekke valutakursen. Mange banker har valutainformation på dertil indrettede rejsesider. Du kan også bruge denne valutaomregner.

Valuta i regnskabsmæssig forstand

I et regnskab er det vigtigt at holde sig for øje, hvilken valuta der behandles; købes og sælges i. Det er vigtigt, at disse stemmer overens, eller i hvert fald omregnes, så priser etc. betales i korrekt mængde.

I et regnskabsprogram regner man som regel med en grundvaluta, som dog kan ændres. Eksempelvis kan du se, hvordan man arbejder med valuta i e-conomic regnskabsprogram.

Vil du vide mere om valuta?

Via denne valutaomregner kan du omregne din valuta til en anden given valuta. Du kan også se en overskuelig oversigt over diverse valutakurser.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis