Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Aktiekapital – hvad er aktiekapital?

Aktiekapital er den værdi, som ejerne indskyder i et aktieselskab. Aktiekapital kan bestå af kontanter, maskiner eller fast ejendom

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags arbejdsgange. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Et aktieselskab bruger aktier til finansiering af virksomheden. Ved opstart er det ejerne selv, der køber en andel af aktierne og på den måde indskyder virksomhedskapital i firmaet. De resterende aktier kan købes af investorer, der ønsker at tilkøbe sig en del af virksomheden med henblik på at få et godt afkast af investeringen senere.

Aktionærernes risiko

Som aktionær køber man en bid af den samlede virksomhed. Grunden til købet er typisk en tro på, at virksomheden vækster og kan udlodde udbytte til de, der har købt aktier i virksomheden.

Aktionærernes risiko består i, at virksomheden kan tabe værdi eller ligefrem gå konkurs. Det vil betyde, at aktionærens indkøbte aktie vil falde i kurs – altså blive mindre værd. På den måde deles tabet med investorerne. Dog kan aktionærerne ikke miste mere end deres aktier, og de hæfter altså derfor ikke for mere, end de har købt aktier for.

Selskabsloven om aktieselskaber

Man kan stifte et aktieselskab, hvis man har en egenkapital på minimum kr. 500.000. Det er altså veletablerede virksomheder, der vælger virksomhedsformen aktieselskab.

For aktieselskaber skal bogholderiet udforme regnskabet efter de regler, der gælder for regnskabsklasse C og D. I regnskabet er aktiekapitalen et passiv, og værdien af aktiekapitalen er den totale værdi af aktierne, der gælder på selve tegningstidspunktet af aktieselskabet.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis