Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Nettopost - hvad er en nettopost?

Nettopost er poster inden for bogføring, hvor omkostningerne er trukket fra

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Generelt er netto, en værdi der udregnes ved at fratrække omkostningerne, når man vil udregne sit udbytte. Når omkostningerne fratrækkes, står man tilbage med overskuddet. Eksempelvis udregnes firmaets omsætning i netto, hvor blandt andet moms er fratrukket

Definition af nettopost

Princippet med netto gælder også nettoposter, da disse er enheder, hvor omkostningerne er trukket fra.

Nettoposter er tilknyttet bogføring, hvor de lægges sammen inden for en bestemt regnskabskategori. Eksempelvis kan finansielle indtægter lægges sammen med finansielle omkostninger.

Nettoposter må som regel ikke indskrives i resultatopgørelsen, da årsregnskabsloven kræver, at alle udregninger i resultatopgørelsen udregnes i brutto, for at der ikke udregnes i forskellige værdier. Men dog er der visse undtagelser for, hvornår man kan indskrive nettoposter i årsrapporten.

Nettoposter i årsrapporten

Det er lovligt at indregne nettoposter i årsrapporten hvis beløbet er uvæsentligt og ikke forringer det retvisende billede, hvis beløbet vedrører værdiladninger i forbindelse med valutakursændringer eller hvis beløbet vedrører sikringsdispositioner af andre aktiver og forpligtelser

Nettorealisationsværdi

Nettorealisationsværdi er den sum, som eksempelvis aktiver forventes at indbringe ved fremtidige nettoindbetalinger, når der laves en balanceopgørelse. Der findes også nettorealisationsværdi for forpligtelser – denne er summen af de fremtidige nettoudbetalinger.

Både fremtidige nettoindbetalinger og nettoudbetalinger opgøres som en sum af nominelle værdier, som er de forventede resultater. Man forsøger, at få et indblik i de fremtidige udgifter og indtægter.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis