Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Nettoomsætning - hvad er nettoomsætning?

Nettoomsætning er virksomhedens samlede salg i løbet af et regnskabsår fratrukket moms, skat og andre ekstraomkostninger

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Nettoomsætningen er et udtryk for virksomhedens samlede salg eksklusiv moms, afgift og skat. Den formelle definition af begrebet nettoomsætning står i Årsregnskabsloven (ÅRL) og lyder:

"Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet."

Udregning af nettoomsætning

En umiddelbar udregning af omsætningen er antal solgte varer gange prisen. Dog skal man være opmærksom på eventuelle omkostninger ved salget.

Hvis man eksempelvis sælger en vare til 100 kroner og varen er pålagt moms, så stiger virksomhedens nettoomsætning med 80 kroner, hvor momsen udgør 20 kroner.

Hvis varen ikke er pålagt moms eller andre afgifter vil det samlede beløb af 100 kroner indgå i virksomhedens nettoomsætning.

Med andre ord er nettoomsætning det beløb, som du får for at sælge dit produkt, minus de omkostninger, der er forbundet med salget. Eksempler på sådanne omkostninger kunne være moms, grønne afgifter eller told.

Nettoomsætning i regnskabet

Nettoomsætning skal indgå i dit regnskab og udregnes over et helt regnskabsår. I regnskabet skal man placere nettoomsætningen øverst i resultatopgørelsen.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis