Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Supplerende oplysning – Hvad er det?

En supplerende oplysning er oplysninger til læseren af årsregnskabet, som bidrager til helhedsforståelsen

Hvis du har et spørgsmål om supplerende oplysning, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning. Lav dit årsregnskabs nemt og enkelt med e-conomic regnskabsprogram

Den supplerende oplysning har ikke indflydelse på revisors konklusion af årsregnskabet.

En supplerende oplysning indarbejdes i årsregnskabet, når revisor vil påpege et forhold i virksomheden, eller hvis det lovgivningsmæssigt er et krav, at der oplyses om en bestemt ting/handling, som vedrører virksomheden.

En supplerende oplysning kan altid findes efter konklusionen i årsregnskabet.

To typer supplerende oplysninger

Der findes to typer supplerende oplysninger. Det er henholdsvis supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet og supplerende oplysninger vedrørende andre forhold.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet må ikke sætte læser overfor et hidtil ukendt problem. Det er vigtigt at oplysningen tilfører læser en viden, som er god at have, når årsregnskabet læses igennem.

Et typisk eksempel på en supplerende oplysning vedrørende forhold i årsregnskabet, er en oplysning om ”going concern”. ”Going concern” er en vurdering, der foretages om hvorvidt virksomheden er i stand til at opretholde den fortsatte drift.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold er oplysninger, som ikke har noget direkte med årsregnskabet at gøre. Et eksempel herpå kan eksempelvis være hvis bogføringsloven ikke er overholdt. Bogføringsloven overtrædes, hvis bogføringen ikke indeholder alle virksomhedens bilag.

Forskellen mellem supplerende oplysninger og forbehold

Det er vist ikke helt forkert at sige, at forbehold er mere ”alvorlige”. Ved forbehold er revisor direkte uenig med ledelsen, eller også har der ikke været tilstrækkeligt revisionsbevis. Ved supplerende oplysninger påpeger revisor blot forhold, som er gode at vide for at danne en helhedsvurdering af årsregnskabet.

Som hovedregel vil det altid være en god idé for virksomheden at stræbe efter et årsregnskab uden forbehold eller supplerende oplysninger. Disse kan nemlig have indflydelse på den vurdering, som banken, investorer og andre interessenter måtte foretage af virksomheden.

Er du interesseret i at vide mere om supplerende oplysninger, henvises der til en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis