Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Interessentskab (I/S) - hvad er et interessentskab?

Interessentskaber består af to eller flere ejere. Ejerne hæfter personligt, hvorfor man skal være påpasselig med oprettelse af denne type selskab.

e-conomic regnskabsprogram dækker alle selskabsformers regnskabsbehov - også interessentskabers. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Der er ingen stiftelseskrav ved oprettelse af et interessentskab og det kræver ingen form for startkapital. Dog kan det være en god idé at udarbejde en interessentskabsaftale parterne imellem - i samråd med en advokat. Dette for at sikre at reglerne imellem interessenterne overholdes.

Hæftelse i interessentskaber

Det er vigtigt at have en kontrakt med regler, da ejerne af interessentskabet hæfter solidarisk – altså efter ”de tre musketerer princippet”. At hæfte solidarisk vil sige, at hvis selskabet går konkurs, så har kreditorerne ret til selv at bestemme hvilken ejer de vil hente deres udestående hos. De kan vælge at hente lige meget fra alle parter, eller hente mere hos den ene end de resterende, hvis denne ene person nu besidder en stor personlig formue.

Generelle krav til et I/S

Et I/S hører under loven om erhvervsdrivende virksomheder, og skal derfor sørge for at vælge et selskabsnavn, som skiller sig ud fra de eksisterende. Derudover skal selskabet overholde bogføringsloven.

Om der skal udarbejdes et årsregnskab eller ej, afhænger af om interessentskabet er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis selskabet er registreret, skal der udarbejdes et årsregnskab, og ellers er det ikke et krav. Derudover har SKAT også ret til at kræve at et årsregnskab udarbejdes, og så er man nødt til at sørge for det.

Beskatning af interessentskaber

Beskatningsmæssigt vil den forholdsmæssige andel af interessentskabets indkomst og egenkapital blive beskattet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i privat regi. Altså beskattes interessentskaber typisk som personlig indkomst, men kan også beskattes gennem ordninger som virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis