Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kommanditselskab - hvad er et kommanditselskab?

Et kommanditselskab er en selskabsform, hvori én del af deltagerne hæfter personligt, mens en anden del hæfter begrænset

e-conomic bogføringsprogram dækker alle selskabsformers regnskabsbehov - også kommanditselskabers. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele bogføringsprogrammet med det samme.

Et kommanditselskab består altid af mindst to personer. Det er et krav, at mindst en af deltagerne i selskabet skal hæfte personligt og dermed hæfte for hele selskabets gæld. Denne person kaldes for komplementaren.

De øvrige deltagere i virksomhedsformen hæfter kun for det beløb, de hver især har indskudt. Det vil sige, at de hæfter begrænset. Disse deltagere kaldes for kommanditister.

Lovgivning for kommanditselskaber

I Danmark er kommanditselskabers retsforhold ikke bestemt ved nogen særlig lov, mens de fleste andre europæiske lande har en sådan lovgivning.

Komplementaren, det vil sige den hæftende part, kan både være en privatperson eller en virksomhed. Forholdet mellem komplementaren og kommanditisterne hviler på de vedtægter og regler, der gælder for kommanditselskaber.

Ved et kommanditselskab, hvor en virksomhed udfylder rollen som komplementar gælder det, at selskabet skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lovgivningen. Derudover gælder det, at komplementaren skal have økonomisk og bestemmende indflydelse på selskabet og må dermed ikke stå i baggrunden som pengemand.

Tegningsaftale for kommanditselskaber

Der gælder ingen fastsatte regler for selskabets ledelsesform. Reglerne for ledelsesformen fastlægges i selskabets vedtægter. Komplementaren står for ledelsen af selskabet, hvis der ikke vedtages nogle faste bestemmelser.

Når der indgås en tegningsaftale, så forhindrer kommanditisternes begrænsede hæftelse ikke, at de kan indbetale en del af deres indskudte andel for senere at indskyde det resterende.

Kommanditselskab som skattesubjekt

Kommanditselskabet ses som et selvstændigt retssubjekt på samme måde, som et aktieselskab gør det. Men i forhold til selskabsbeskatningen ses et kommanditselskab som et ikke selvstændigt skattesubjekt på samme måde som et interessentskab.

Dette er årsag til, at kommanditselskabet ofte benyttes til investering i skibe, vindmøller eller containere.

Eventuelle underskud, afskrivninger af aktiver og finansielle poster kan derfor trækkes fra i den enkelte deltageres skatteregnskab. Dog gælder det for kommanditisterne at det beløb, der højest kan trækkes fra svarer til det beløb, der hæftes for. Derudover er der indført begrænsninger i skattefradraget i tilfælde med flere end ti deltagere.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis