Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Finansielle poster – hvad er finansielle poster?

Finansielle poster er regnskabsposter, der vedrører finansielle indtægter og finansielle udgifter. Heri indgår eksempelvis renter og gebyrer

Du kan i e-conomic bogføringsprogram importere din kontoplan. Hvis du gerne vil have nøgletalskoden med for finansielle poster, så kan det sagtens lade sig gøre. Læs i vores e-copedia om import af kontoplan.

I dit regnskab indgår der finansielle poster. Du skal anføre dine finansielle indtægter og finansielle omkostninger i resultatopgørelsen. Renter er blandt andet en finansiel post.

Finansielle indtægter

Dine finansielle indtægter indeholder posteringer, der vedrører virksomhedens finansielle aktivitet. En virksomheds finansielle indtægter vedrører ikke virksomhedens kerneaktivitet, men er blot ekstra indtægter. De væsentligste finansielle indtægter er:

  • Renteindtægt: Hvis din virksomhed har en pengebeholdning stående i banken, så vil der regelmæssigt blive udbetalt renter fra banken. Renteindtægter kan også være, hvis en debitor ikke har betalt et udestående til tiden, så kan der tilskrives morarenter.
  • Rykkergebyr: Et rykkergebyr, også kaldet en rykker, er et gebyr, du som kreditor kan kræve i stedet for en ekstra rente, hvis debitor ikke betaler et udestående til forfaldsdatoen.
  • Valutakursdifference: Hvis dit regnskab opgøres i danske kroner, og du eksempelvis handler med en tysk virksomhed, så vil du typisk modtage udeståender i euro. Når dette beløb skal opgives i danske kroner i forhold til regnskabet, så vil enhver kursgevinst skulle anføres under finansielle indtægter.

Finansielle udgifter

Finansielle udgifter er modsætningen til finansielle indtægter. De væsentligste finansielle udgifter er:

  • Renteudgifter: Renteudgifter er den rente, som du skal betale din bank, hvis din virksomhed har et banklån eller en kassekredit. Det kan også være udgifter til en kreditor, som ikke har betalt et udestående til tiden.
  • Rykkergebyr: En kreditor kan kræve et rykkergebyr oven i fakturaen, hvis din virksomhed har et udestående, der ikke bliver betalt.
  • Valutakursdifference: Et eventuelt tab på valuta skal opgives under finansielle udgifter.

Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis