Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Selskabsbeskatning – hvad er selskabsbeskatning?

Selskabsbeskatning dækker over de beskatningsregler, der gælder for virksomheder som aktieselskaber, anpartsselskaber og fonde

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

En virksomhed kan i følge skattelovgivningen enten have en selvstændig skattepligt eller en ikke-selvstændig skattepligt, hvilket vil sige, at det er ejerne, der er skattepligtige af overskuddet.

Hvilke virksomhedsformer er selvstændigt skattepligtige?

Selskaber som aktieselskaber og anpartsselskaber er selvstændigt skattepligtige. Derudover er eksempelvis sparekasser, brugsforeninger og fonde også selvstændigt skattepligtige.

Når man er selvstændigt skattepligtig vil det sige, at virksomheden er skattepligtig af dens egen indtægt, uafhængigt af virksomhedens ejere. Ejerne bliver først skattepligtige ved et eventuelt udbetalt udbytte og skal dermed betale udbytteskat.

I hvilke selskaber er ejerne skattepligtige?

Selve virksomheden er ikke skattepligtig ved selskaber såsom enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber. Det vil sige, at virksomheden ikke betaler skat, men det gør de enkelte deltagere til gengæld. Sådanne virksomhedsformer er typisk omfattet af enten virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Hvor høj er selskabsskatten i 2017?

Selskabsskatten ligger i 2017 på 22 % af den skattepligtige indkomst. Selskabsskatten opgøres som udgangspunkt efter samme regler som for fysiske personer. Der findes dog en række undtagelser, såsom ved beskatning af kursgevinster, aktieudbytte og underskud.

Selskabsskatten er løbende blevet sænket i perioden 2013 - 2016, som du kan se nedenfor:

2013: 25,0 %
2014: 24,5 %
2015: 23,5 %
2016: 22,0 %
2017: 22,0 %


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis