Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Vedtægter – hvad er vedtægter?

Vedtægter laves i forbindelse med stiftelse af et selskab, og de udstikker nogle fremtidige retningslinjer for selskabet.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Ved stiftelsen af et anpartsselskab, aktieselskab eller lignende, udarbejdes der vedtægter for selskabet. Reglerne for, hvad vedtægter skal indeholde står beskrevet i selskabsloven.

Selskabsloven er en ”hovedlov” for anpartsselskaber og aktieselskaber, hvori loven om vedtægter fremgår.

Hvad skal vedtægter indeholde

Selskabsloven er som nævnt en lov, hvori reglerne om vedtægter indgår. Selskabsloven siger, at vedtægterne som minimum skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn og binavne
 • Formål
 • Selskabskapitalens størrelse
 • Anparternes eller aktiernes antal eller pålydende værdi
 • Anparternes eller aktiernes rettigheder
 • Ledelse
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Regnskabsår
 • Beslutninger
 • Ophørstidspunkt, hvis selskabet har en begrænset levetid

Ud over det, er der en række punkter som vedtægterne kan indeholde. Dette kan være oplysninger om:

 • Forkøbsret ved salg m.v. af anparter eller aktier
 • Samtykke til salg m.v. af anparter eller aktier
 • Elektronisk generalforsamling
 • Sprog på generalforsamling
 • Bestyrelsens beslutningsdygtighed
 • Tegningsret

For yderligere informationer om vedtægter, henvises der til en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis