Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Generalforsamling – hvad er en generalforsamling?

En generalforsamling afholdes årligt for alle selskabets/foreningens aktionærer/medlemmer. Det er selskabets/foreningens øverste myndighed

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags selskaber og foreninger. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Én gang om året afholder selskaber en ordinær generalforsamling, hvor alle selskabets aktionærer har lov til at deltage og har stemmeret ved eventuelle beslutninger.

På en generalforsamling har medlemmer, aktionærer mv. mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen.

Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling bliver der lagt en dagsorden, som bl.a. indeholder:

  • Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for det foregående år
  • Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  • Fastlæggelse af budget
  • Eventuelle forsalg til bestyrelsen eller aktionær
  • Valg af revisor
  • Andre spørgsmål, som efter selskabets vedtægter er henlagt til generalforsamlingen

Der vil oftest på en generalforsamling også blive valgt medlemmer til bestyrelsen.

Denne dagsorden kan være forskellig fra selskab til selskab

En ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Ekstraordinær generalforsamling

Der kan i særlige tilfælde blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Dette kan ske, hvis ledelsen, tilsynsrådet eller den valgte revisor forlanger det.

Elektronisk generalforsamling

Der kan besluttes at afholde en elektronisk generalforsamling i stedet for et fysisk fremmøde. Medmindre der er bestemt noget andet i vedtægterne, kan ledelsen altså vælge at afholde det på denne måde. Herunder kan der også stemmes elektronisk uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen.

For yderligere informationer om generalforsamling, henvises der til en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis