Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Tilgodehavende - hvad er et tilgodehavende?

Et tilgodehavende er et beløb som en virksomhed har til gode fra eksempelvis deres kunder

Når du har et tilgodehavende, så er skyldneren din debitor. Hold styr på dine debitorer med e-conomic regnskabsprogram. Læs her hvordan du opretter en debitor.

Når en virksomhed har et beløb til gode hos en kunde, en leverandør, eller lignende, kalder man dette beløb for et tilgodehavende.
Tilgodehavender kan være vidt forskellige beløb samt komme fra mange forskellige steder.

Typer af tilgodehavender

Der findes flere typer af tilgodehavender:

  • Den type, som de fleste kender til er tilgodehavender på debitorer. Tilgodehavender på debitorer, er det samlede beløb som alle debitorerne skylder virksomheden. Det er bedst for virksomheden, hvis debitorernes omsætningshastighed (som angiver antal dage) er så høj som muligt. Jo færre penge virksomheden har ude at svømme, jo bedre.
  • En anden type tilgodehavende kan være et, som virksomheden har i forbindelse med sine leverandører. Tilgodehavendet kan opstå, hvis virksomheden eksempelvis har indbetalt for meget, og leverandøren så kommer til at skylde dem penge.
  • Et tredje eksempel kan være, hvis virksomheden har mere købsmoms end salgsmoms. Når momsangivelsen så indsendes til SKAT, er virksomheden berettiget til at få differencen tilbage – altså har de et tilgodehavende hos SKAT.

Ud over ovenstående er der selvfølgelig også en masse andre former for tilgodehavender.

Regnskabsmæssig behandling

Regnskabsmæssigt bliver tilgodehavender behandlet som et aktiv.

Når årsregnskabet skal udarbejdes, skal beløbet for tilgodehavender opgøres. Ofte bliver tilgodehavender for debitorer vist som en post for sig selv. Det er som regel her, at de fleste penge ligger og svømmer for virksomheden, og det er dermed en yderst interessant post.

Hvis et tilgodehavende ikke bliver betalt

Hvis virksomhedens tilgodehavende ikke bliver indbetalt, skal revisoren sammen med virksomheden vurdere, hvor stor sandsynligheden er, for at virksomheden får betaling på et senere tidspunkt.

Hvis det er usandsynligt at tilgodehavendet bliver indbetalt, bliver der sat et beløb til tab.

Hvis du gerne vil vide mere om tilgodehavender, skal du kontakte en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis