Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Bestyrelse – hvad er en bestyrelse?

Bestyrelsen er den øverste ledelse i en organisation. Bestyrelsen udstikker retningslinjer for virksomheden, vejleder direktionen og godkender årsregnskabet

e-conomic regnskabsprogram giver dig et professionelt regnskab at vise til bestyrelsen ved årsafslutning. Prøv e-conomic regnskabsprogram helt gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

En bestyrelse har det overordnede ansvar for de organisationer, som bestyrelsen sidder i. Her er det bestyrelsen, der bestemmer den fremtidige retning, og det er samtidig dem, der skal godkende det hidtidige arbejde.

Bestyrelser i A/S og ApS

Bestyrelsen bliver valgt af organisationens medlemmer eller ejere. Der er dog ikke helt frit lejde, når bestyrelsen skal sammensættes:


Aktieselskaber (A/S): For aktieselskaber skal bestyrelsen (eller tilsynsrådet) bestå af mindst 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Kravet er en del af Aktieselskabsloven (ASL) § 49.

Har virksomheden beskæftiget mindst 35 medarbejdere i løbet af de sidste 3 år, så har medarbejderne ret til at vælge nogle af bestyrelsesmedlemmerne. Medarbejderne må vælge et antal bestyrelsesmedlemmer, der svarer til halvdelen af de øvrige medlemmer.

Det betyder, at hvis bestyrelsen består af 9 medlemmer, så kan medarbejderne vælge 3 af dem, da 3 er halvdelen af de øvrige 6 medlemmer.

Anpartsselskaber (ApS): For anpartsselskaber er der en smule løsere tøjler, da anpartsselskaber typisk er mindre end aktieselskaber. Anpartsselskaberne har valget om, enten at vælge en direktion eller en bestyrelse. Hvis ApS-virksomheden ønsker det, kan de også nedsætte begge dele.

Dog vil bestyrelsen være højest i hierarkiet og have beføjelser til at træffe den endelige beslutning. Der er heller intet krav til antal medlemmer i bestyrelsen, og denne udpeger også selv sin formand, som typisk vil være ejeren af virksomheden.

Bestyrelsens primære opgaver

Efter bestyrelsen er valgt, er en af deres vigtigste opgaver at ansætte en kvalificeret direktion – altså dem, der skal styre virksomheden til daglig. Efter at bestyrelsen har ansat direktionen til ledelse af den daglige drift, skal bestyrelsen også bestemme en retning for virksomheden, som direktionen skal følge.

Hvis virksomheden kommer i uføre eller står over for en stor og betydningsfuld beslutning, så er det typisk også bestyrelsen, der indkaldes til at træffe den strategisk bedste beslutning.

En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at gå regnskabet efter i sømmene, og hvis de finder regnskabet retvisende, skal bestyrelsen skrive under på årsregnskabets rigtighed.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis