Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Revisionspåtegning – hvad er revisionspåtegning?

Når et årsregnskab udarbejdes, indeholder det en revisionspåtegning fra revisor

Står du og mangler en revisor i forbindelse med årsregnskabet? Eller måske til en anden opgave? Så benyt dig af muligheden for at finde en på e-conomics regnskabsprograms revisor- og bogholderliste.

I revisionspåtegningen skriver revisor under på at årsregnskabet giver et retvisende billede.

Revisionspåtegningen er derfor det eneste sted i årsregnskabet hvor revisor får lov at ”tale”, da resten af årsregnskabet er virksomhedens ansvar og indholdet er deres valg.

Hvad indeholder en revisionspåtegning?

Der er regler for hvad en revisionspåtegning skal indeholde, samt hvilken rækkefølge de forskellige ting skal stå i. Det forholder sig således:

  1. Hvem der er revideret for og hvilken regnskabsmæssig tilgang der har været, eksempelvis om der er revideret efter årsregnskabsloven
  2. Revisors ansvar og den udførte revision
  3. Forbehold eller information om at der intet forbehold er
  4. Konklusion
  5. Eventuelt supplerende oplysninger
  6. Eventuelt en udtalelse om ledelsesberetningen
  7. Dato og underskrift

Punkt 5 og 6 udelades, hvis der ingen supplerende oplysninger er samt hvis ledelsen ikke har valgt at udarbejde en ledelsesberetning.

Der er ikke længere revisionspligt af ledelsesberetningen, men hvis der forefindes en ledelsesberetning i årsregnskabet, skal revisor sikre sig, at ledelsesberetningen stemmer overens med resten af årsregnskabet.

Hvorfor er der en revisionspåtegning?

Revisionspåtegningen er som nævnt tidligere, stedet hvor revisor frit kan ”tale”. Her skriver revisor under på at virksomhedens årsregnskab giver et retvisende billede.

Revisor får endvidere fortalt om sit ansvar i forbindelse med årsregnskabet, og der fremgår det tydeligt, at ansvaret ligger hos virksomheden.

Revisor har mulighed for i sin revisionspåtegning at afgive enten et forbehold eller en supplerende oplysning.

Forbeholdet gives hvis revisor er uenig med ledelsen vedrørende en specifik post. Et forbehold kan eksempelvis forekomme, hvis revisor er uenig med ledelsen om værdiansættelsen af et aktiv og revisor mener at dette har væsentlig betydning for læseren af regnskabet.

En supplerende oplysning kan enten forekomme, hvis ledelsen kan ifalde ansvar eller hvis revisor vil gøre eksplicit opmærksom på et forhold i årsregnskabet.

Er der ønske om mere dybdegående information om revisionspåtegninger, henvises der til en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis