Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Ledelsesberetning – hvad er en ledelsesberetning?

Ledelsesberetningen er ledelsens vurdering af det forløbne år og forventninger til det næste

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Virksomhedens ledelse bruger ledelsesberetningen til at fortælle om de begivenheder der har været i året, samt hvad forventningen er til det nye år.

Virksomheden er velkommen til selv at udarbejde ledelsesberetningen, men kan alternativt lade revisor gøre det.

Indhold i ledelsesberetningen

Det er forskelligt hvilke der er krav til ledelsesberetningen – det varierer alt efter hvilken regnskabsklasse der er tale om. Til virksomheder af regnskabsklasse A og B, er der meget få krav, og det er dem der tages udgangspunkt i her.

Som det første beskrives virksomhedens hovedaktivitet – altså, hvad bliver produceret? Usikkerheder og usædvanlige forhold skal endvidere nævnes, hvis disse foreligger.

Dernæst skal der stå noget om vigtige begivenheder i regnskabsåret. Hvis der er sket væsentlige begivenheder efter balancedagen, som har betydning for læseren af årsregnskabet, skal det nævnes.

Som det sidste, skal det fremgå af årsregnskabet, om årets resultat har levet op til forventningerne.

Ledelsesberetningen skal være med til at forklare årsregnskabet for læseren. Nævnes der derfor beløb, køb, etc., er det meget vigtigt, at det også fremgår af årsregnskabet.

Ingen revisionspligt

Der er ikke længere revisionspligt af ledelsesberetningen – det betyder at revisor blot læser ledelsesberetningen igennem og ikke går i dybden med de angivne oplysninger.

Det at revisor ikke reviderer ledelsesberetningen betyder, at der er langt større usikkerheder vedhæftet denne.

Vil virksomheden gerne have ledelsesberetningen revideret, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre mod en merpris.

Hvorvidt det er fornuftigt at lade sin ledelsesberetning blive revideret, er en individuel sag. Det kan for eksempel være fornuftigt hvis virksomheden skal ud og ansøge om en højere kassekredit. Typisk vil det være mere relevant for de helt store virksomheder, og ikke håndværkeren som har et enkeltmandsfirma.

Har du brug for mere viden henviser vi til en revisor. Du kan bruge e-conomics revisorliste til at finde en.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis