Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Noter - hvad er noter?

Noter er supplerende oplysninger til årsregnskabet. Noter er med til at give læseren af årsregnskabet en bedre forståelse af de forskellige regnskabsposter.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Noter bliver placeret som en særskilt del af årsregnskabet, da de ikke har indflydelse på læsningen og forståelsen heraf.

Noter skal derfor opfattes som et supplement til årsregnskabet.

Regnskabsposter i resultatopgørelsen og balancen i et årsregnskab vil være markeret, når de er til at finde nede i noterne.

Noter til et årsregnskab, kan være behjælpelige, når der ønskes at ”dykke længere ned” i en regnskabspost.

Formål med noter

Noter er med til at give læseren af årsregnskabet en bedre forståelse, af de forskellige regnskabsposter.

Et eksempel kan være en specificering af nettoomsætningen (under forudsætning af, at virksomheden har delt deres nettoomsætning ud på forskellige konti i løbet af året), hvilket kan skabe et endnu klarere billede af virksomhedens årsregnskab.

Indhold i noter

Noter i et årsregnskab skal indeholde følgende regnskabsposter, dog kun hvis de er relevante:

  • Egenkapitalopgørelse
  • Gæld som forfalder til betaling om mere end fem år
  • Eventualforpligtelser
  • Sikkerhedsstillelser
  • Oplysninger om modervirksomhed, dattervirksomhed og associeret virksomhed
  • Tilgodehavender

Ovenstående krav gælder udelukkende regnskabsklasse B selskaber. For regnskabsklasse C og D gælder der yderligere krav.

Noter til et årsregnskab udarbejdes af revisor i forbindelse med årsafslutning.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis