Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

IFRS - hvad er IFRS?

International Financial Reporting Standards (IFRS) er en regnskabsstandard for børsnoterede selskabers koncernregnskaber, der gælder på tværs af EU

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

IFRS, tidligere kendt som IAS, er en engelsk forkortelse for International Financial Reporting Standards, hvilket betyder noget i retning af internationale regnskabsstandarder.

Formål med internationale regnskabsstandarder

Formålet med at lave internationale regnskabsstandarder er at harmonisere de regnskabsoplysninger, der fremlægges af selskaberne. Dermed kan man sikre mere gennemskuelighed i de økonomiske forhold og derigennem forbedre samarbejdet landene imellem.

Hvem gælder IFRS for?

De internationale regnskabsstandarder gælder for alle børsnoterede selskabers koncernregnskaber i EU. De store selskaber bruger standarderne som rettesnor for deres bogholderis arbejde med koncernregnskabet, hvor bestemte krav skal opfyldes.

Et EU-land kan også vælge, at IFRS-standarden skal gælde for et årsregnskab. Lande kan tilmed beslutte, at ikke-børsnoterede selskaber skal anvende systemet.

IASB vedtager IFRS

Endnu en forkortelse er IASB, som kan rulles ud til International Accounting Standards Board. IASB er den internationale organisation for regnskabsstandardisering. IASB har hovedsæde i London, og det er dem, der har vedtaget de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

Principbaseret med elementer af detaljestyring

Sådan betegnes de internationale regnskabsstandarder (IFRS), fordi de ikke udstikker fuldstændigt låste regler for, hvordan regnskabet skal aflægges. For reglerne gælder principper som sammenlignelighed, troværdighed, relevans og forståelighed.

IASB specificerer principperne ved problematiske sager, hvor der sker afvigelser eller brud på principperne, men ellers har man som selskab mulighed for deltaljestyring; en egen versionering af reglerne, der passer til ens selskab.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis