Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Periodeafgrænsningspost – hvad er en periodeafgrænsningspost?

En periodeafgrænsningspost bruges til at postere fremtidige poster i nuværende regnskabsår

e-conomic regnskabsprogram har tillægsmodulet Periodisering, der gør at du kan fordele indtægter og udgifter over flere perioder.

Periodeafgrænsningsposten bliver brugt i regnskabet til at kontere en indtægt eller udgift korrekt ved forudbetalinger . Når du skal lave din årsafslutning og en postering er betalt i det indeværende år, men reelt først afholdes året efter, så skal du benytte periodeafgrænsningsposten.

Eksempel på en periodeafgrænsning

Vi tager udgangspunkt i den lille selvstændige slagterbutik, der ejes af slagtermester Larsen. Slagtermester Larsen skal lave sit årsregnskab for år 2017. Alle aktiver og passiver passer på nær én postering.

Larsen betaler nemlig leje for at have sin lille slagterforretning. Lejen bliver altid betalt den 30. i måneden inden. Det vil sige, at Larsens regnskab for år 2017 indeholder 13 måneders husleje. Lejen for januar 2018 er betalt den 30. december 2017. Lejen er på 20.000 kr.

Nu skal vi bruge periodeafgrænsningsposten. Kontoen, der indeholder lokaleomkostninger krediteres, sådan at den kun indeholder 12*20.000 kr. De 20.000 kr. debiteres derefter på kontoen periodeafgrænsningsposter.

Nu passer slagtermester Larsens regnskab for 2017. Det indeholder betalt husleje for 12 måneder. Når regnskabet for 2018 åbnes, så skal der gøres det omvendte. Periodeafgrænsningsposter skal krediteres med 20.000 kr. og gå i nul, mens lokaleomkostninger skal debiteres, så der nu står 20.000 kr. som betalt husleje i januar.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis