Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Acontobetaling – hvad er en acontobetaling?

En acontobetaling er en betaling, som sker løbende

Med e-conomic regnskabsprogram kan du let opkræve en acontobetaling fra din kunde - det er bare at oprette en delfaktura med e-conomic regnskabsprogram.

En acontobetaling kan enten være et forskud, der bliver betalt over flere omgange eller et afdrag på en modtaget vare eller ydelse, som bliver betalt i flere bidder.

Hvem anvender typisk acontobetalinger?

Acontobetalinger bliver anvendt af mange. Vi kender det fra lejeboligforeninger, der bruger dem, når de opkræver varme i forbindelse med huslejebetalingen. Her skal man som regel indbetale et acontobeløb til varme hver måned. Den fulde pris for varmen igennem året bliver først opgjort senere. Når prisen er opgjort skal man enten betale et restbeløb på én gang eller også bliver det overskydende beløb sendt retur.

Acontobetalinger bliver ofte brugt i forbindelse med større projekter, hvor man eksempelvis har aftalt en fast pris, som bliver delt op i flere betalinger over tid.

Alle slags virksomheder kan bruge acontobetalinger. Det er helt op til den enkelte virksomhed at bestemme, hvordan de vil indkræve deres tilgodehavende. Det kan enten være ved en samlet faktura eller som acontobetalinger.

Momsmæssig behandling

For hver acontobetaling der foretages, skal der afregnes moms. Herunder kommer et eksempel på hvordan momsen opgøres ved acontobetaling:

En virksomhed har en regning til betaling på 20.000 kr. ekskl. moms. Regningen opdeles i tre acontobetalinger, på følgende måde: 5.000 kr., 5.000 kr. og 10.000 kr.

Her er et eksempel på, hvordan man deler en regning op i flere acontobetalinger

Det vil sige, at i alt betales der 25.000 kr. inkl. moms.

Det er vigtigt at huske, at afregne moms for hver acontobetaling. Det er det fordi, at momsafregningen skal klares på den dato, hvor betalingen sker.

Acontobetalinger og e-conomic

Det er muligt at oprette delfakturaer i e-conomic, og på den måde tilbyde sine kunder, at bruge acontobetalinger. Det er en forudsætning i e-conomic, at tillægsmodulet lagerstyring ikke er tilknyttet. Læs mere om delfakturering i e-conomic her.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis