Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

A conto – hvad er a conto?

A conto er en fast forudbetaling, der senere følges op af en restbetaling eller tilbagebetaling

Det er muligt at oprette delfakturaer i e-conomic, for på den måde at tilbyde sine kunder at bruge acontobetalinger. Læs mere om delfakturering i e-conomic regnskabsprogram.

A conto betyder, at noget er betalt delvist, som senere skal følges op af enten en ekstrabetaling eller en tilbagebetaling. Om man skal betale mere, eller om man får penge tilbage afhænger af, om acontobetalingen har været for stor eller for lille i forhold til den endelige regning.

A conto kommer regningen i forkøbet

En forudgående acontobetaling vil altid være et skøn af, hvordan den fremtidige regning kommer til at se ud. Når man eksempelvis betaler sin varme, sin elektricitet eller sit vandforbrug, så betaler man typisk et fast beløb, der falder løbende hele året.

Når den endelige varmeregning så opkræves, vil alle de samlede acontobetalinger blive trukket fra den endelige regning. En stor del af regninger er jo allerede betalt gennem de mange delbeløb, og man undgår på den måde at stå tilbage med en meget stor regning på en gang.

Afdrag og forskud som a conto

Afdrag og forskud er to almindelige former for acontobetalinger. Man kan eksempelvis afdrage på et lån ved at betale et fast månedligt beløb. Dette beløb er fastsat efter, hvad man vurderer, der er fornuftigt i forhold til at få afviklet lånet.

Et andet eksempel på en acontobetaling er forskud. Man vil måske kunne få et forskud på sin løn, hvis man snakker med sin chef. Her får man en bestemt mængde penge udbetalt, som så senere modregnes den endelige løn.

Moms for hver acontobetaling

Der skal afregnes moms for hver acontobetaling, da momsen skal betales samtidig med, at betalingen falder. Den samlede moms bliver dog den samme ved løbende afregning, som hvis hele beløbets moms blev betalt på én gang. Nedenfor er et eksempel på, hvordan løbende momsafregning kan ske.  

En virksomhed skal foretage en betaling på 20.000 kr. ekskl. moms. Denne deles op i følgende 3 acontobeløb: 5.000 kr., 5.000 kr. og 10.000 kr. Beløbende tillægges moms på 25 %:

  • Første acontobetaling inkl. moms bliver: 5.000 kr. + 1.250 kr. i moms = 6.250
  • Anden acontobetaling inkl. moms bliver: 5.000 kr. + 1.250 kr. i moms = 6.250
  • Tredje acontobetaling inkl. moms bliver: 10.000 kr. + 2.500 kr. i moms = 12.500

Det vil sige, at der i alt betales 25.000 kr. inkl. moms.

A conto forkortes a c

Hvis ordet a conto ikke optræder direkte på dine regninger, så kan det være fordi, ordet er forkortet. A conto forkortes normalt til to bogstaver; a c.

Ordet aconto kan også skrives i et ord som ’Aconto’.

Acontobetalinger i e-conomic

Det er muligt at oprette delfakturaer i e-conomic, for på den måde at tilbyde sine kunder at bruge acontobetalinger. Læs mere om delfakturering i e-conomic.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis