Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Delfaktura – hvad er en delfaktura?

En delfaktura er en opdelt faktura, således at kunden betaler én samlet faktura over flere omgange

Har du brug for forudbetaling fra en kunde? I e-conomic regnskabsprogram kan du nemt oprette en delfaktura.

En faktura er en opkrævning af den betaling, der er aftalt mellem kreditor og debitor, for en række varer eller ydelser. En delfaktura er dermed en opdelt betaling af en levering af varer eller ydelser. Fakturaen oplyser typisk om antallet af varer, prisen og betalingsbetingelserne. Derudover vedlægges der eventuelt et girokort eller lignende.

Der findes typisk tre situationer, hvor delfakturering kan blive relevant. Den ene er ved acontobetaling, den anden er ved forudbetaling, mens den tredje er, hvis leverandøren er nødt til at opdele en leverance.

Delfaktura ved acontobetaling

En acontobetaling er en opdelt betaling af et beløb. Du vil typisk benytte acontobetaling, hvis din kunde ønsker at få opdelt fakturaen, således at din kunde er sikker på at have nok likviditet i virksomheden.

Delfaktura ved forudbetaling

Forudbetaling vil du typisk benytte, hvis din kunde bestiller en stor leverance, så du kan stille et krav om at en del betales på forskud. Således sikrer du dig, at der er sket en indbetaling inden du indkøber leverancen eller påbegynder produktionen. Dermed skal du udsende en delfaktura på forudbetalingen, mens du kan fakturere den sidste del, når leverancen er udført.

Delfaktura ved opdeling af leverance

En delfakturering kan blive nødvendig, hvis du ikke kan levere den samlede mængde varer på samme tid. Der kan være mange årsager til, at det ikke kan lade sig gøre, eksempelvis hvis du oplever en uforudset stigning i efterspørgsel på dine varer.

Det er logisk i et sådant tilfælde, at varedebitoren ikke skal faktureres for den samlede mængde varer, hvis alle varerne ikke leveres på samme tid. Derfor vil du typisk udsende en delfaktura på den, i første omgang, leverede vare og først fakturere resten af varerne, når de leveres.

Delfaktura og e-conomic

Med regnskabsprogrammet e-conomic kan du også udsende delfakturaer. Du kan læse meget mere om, hvordan du opretter en delfaktura i e-conomic. Gør brug af e-conomics faktura skabelon.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis