Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Lønsum - hvad er lønsum?

Lønsum er gældende for virksomheder, der sælger momsfri varer og ydelser og altså er momsfritaget. I stedet betaler man en lønsumsafgift

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Virksomheder der handler med varer eller ydelser, der er fritaget for moms, betaler en lønsumsafgift i stedet for moms. Afgiften beregnes af virksomhedens lønsum + virksomhedens overskud (hvis der er overskud). Men eksempelvis kan virksomheder, der ingen ansatte har, også være lønsumsafgiftspligtige. Her vil lønsumsafgiften blive betalt af det generelle samlede overskud til indehaveren.

Overordnet og meget forenklet kan man sige, at lønsum er en afgift, som virksomheden betaler af fortjenesten af det momsfrie salg.

Hvem skal betale lønsumsafgift?

Nogle virksomheder med momsfritagede aktiviteter er omfattet af loven om lønsumsafgift, men reglerne er ikke helt så enkle, og man kan for eksempel godt have nogle varer og ydelser, som ikke er momspligtige, og nogle som er. Det er mest fordelagtigt at forhøre enten SKAT eller sin revisor om forholdene for sin virksomhed.

Generelt skelner SKAT mellem:

 • Foreninger, fonde etc.
 • Finansielle aktiviteter
 • Avisudgivere/ importører
 • Øvrige momsfri aktiviteter

De mest normale lønsumsafgiftspligtige aktiviteter er:

 • Sundhedspleje (læger, hospitaler, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter mv.)
 • Undervisning
 • Sportsforeninger
 • Kulturelle organisationer (dog undtaget museer, biblioteker m.fl.)
 • Administration af fast ejendom
 • Forsikringsvirksomhed
 • Banker, sparekasser og andre finansielle virksomheder
 • Personbefordring
 • Rejsebureauer
 • Bedemænd
 • Avissalg
 • Lotteri

Hvor meget skal man betale i lønsumsafgift?

Her er det også individuelle forhold, der er gældende, men der er nogle generelle tal. Satsen afhænger som regel af virksomhedens aktiviteter og organisationsform.

Finansielle virksomheder betaler den højeste lønsumsafgift med 14,5 % af lønsummen i 2018. Hvis der er tale om en virksomhed, der har andre aktiviteter end de finansielle, så anvendes denne metode kun, hvis den finansielle aktivitet er virksomhedens hovedaktivitet.

Foreninger, fonde, organisationer betaler lønsumsafgift af 6,37 % af lønsummen i 2018. Hvis der er tale om en finansiel aktivitet, bliver fonden, foreningen m.fl. dog omfattet af lønsumsafgiften med 11,4 % af lønsummen.

Alle andre beregner lønsumsafgift af 4,12 % af lønsummen +/- 4,12 % af overskud/underskud ved den lønsumsafgiftspligtige aktivitet.

Det bør altid sikres, at virksomheder der har momsfri aktivitet, ikke samtidig er pligtige til at betale lønsumsafgift. I praksis overser mange nystartede virksomheder m.fl. lønsumsafgiften.

Du kan se alle gældende satser på SKATs hjemmeside.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis