Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Momsfritagelse – hvad er momsfritagelse?

Momsfritagelse er en situation, hvor en vare eller ydelse ikke er pålagt moms. Ved momsfritagelse skal man dog ofte betale lønsumsafgift i stedet

I e-conomics momsunivers bliver du stærk i, hvordan du håndterer både dansk og EU-moms i regnskabet.

Nogle varer og ydelser er fritaget for normal moms. Eksempler kan være undervisning, lægebehandling og kunstnerisk virksomhed. Når en vare eller ydelse er momsfritaget, så vil man ofte skulle betale lønsumsafgift i stedet.

Momsfritagede områder

Momsfritagelse sker inden for områder som sundhedsbehandling, bistand, kunst, ejendomssalg, finans og forsikring. Der er dog specifikke regler inden for alle områderne. Hvilke regler, der gælder for dig og dit område, kan du læse mere om på SKATs oversigt over momsfri ydelser. På SKATs hjemmeside er der også links til konkrete vejledninger inden for hvert område, hvor de enkelte forbehold er forklaret nærmere.

Momsfri handel med udlandet

Handler du med udlandet, så gælder specielle momsregler. Disse regler er bestemt af den vare eller ydelse, du sælger, samt hvem du sælger til; er det private kunder eller virksomheder.

Sælger du til udenlandske virksomheder, så vil du umiddelbart være fritaget for dansk moms. Har du en udenlandsk virksomhed, der betaler moms i Danmark, eller har du en dansk virksomhed, der betaler moms i et EU-land, så kan du få momsen tilbage.

Momsfritagelse og momsregistrering

Hvis du har en virksomhed, der fremstiller eller sælger varer eller ydelser, så skal du som hovedregel momsregistreres hos SKAT. Kommer du senere i en situation, hvor du sælger dine produkter i en situation, der er momsfritaget, så skal dette registreres i momsregnskabet.

Handler du med udlandet, så skal udenlandshandlen også registreres i dit regnskab. Pointen er, at det som udgangspunkt kan give god mening at være momsregistreret, og så kan situationer med momsfritagelse tages løbende og trækkes fra den samlede moms.

Lønsumsafgift ved momsfritagelse

Hvis man er fritaget for at betale moms, så går man ikke nødvendigvis helt fri. Momsfritagelse kan ofte betyde, at man skal betale lønsumsafgift i stedet. Din lønsum varierer fra branche til branche, men følgende tal kan give en idé om niveauerne.

  • Finansielle virksomheder betaler cirka 9 % i lønsum
  • Fonde og foreninger betaler cirka 5 % i lønsum
  • Andre organisationer betaler cirka 3 % i lønsum

Din lønsumsafgift findes ved at gange lønsumsgrundlaget med din afgiftssats. Den samlede lønsum kan du trække fra i skatteregnskabet som en driftsomkostning. Læs mere om satser og beregning af lønsumsafgift på SKATs hjemmeside.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis