Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Fond – hvad er en fond?

En fond er en selvejende institution, der ofte anvendes til godtgørende formål og legater

e-conomic regnskabsprogram dækker alle selskabsformers regnskabsbehov - også fonde. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Der skelnes først og fremmest mellem erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Generelle krav til en fond

En erhvervsdrivende fond er pålagt at aflægge årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved ikke-erhvervsdrivende fonde er der kun krav om aflægning af årsregnskab, hvis fonden har aktiver for over 250.000 kr.

En fond skal derudover opfylde følgende krav:

  • Fonden skal have en formue af varig karakter, som er uigenkaldelig
  • Der skal være ét eller flere bestemte formål
  • Ledelsen skal være selvstændig i forhold til stifter

Erhvervsdrivende fonde

Mange store danske industrikoncerner kontrolleres i sidste ende af fonde. Her kan blandt andet nævnes Danfoss, Carlsberg og Novo.

Fordelen ved at lade en fond kontrollere virksomheden er, at stifterens arvinger ikke kan splitte virksomheden ad i tilfælde af uenighed, hvilket giver en vis stabilitet for virksomheden og dens fortsatte drift.

Ulempen er dog, at ejeren reelt set ikke har nogen kontrol over virksomheden.

Beskatning af fonde

En fond skal som udgangspunkt betale 28 % af den skattepligtige indkomst i skat. Beskatningsreglerne for fonde svarer i udgangspunktet til de regler, der er gældende for beskatning af aktieselskaber og anpartsselskaber.

Der gælder dog visse særregler ved fondsbeskatning. De første 25.000 kr. af en fonds ikke-erhvervsmæssige indkomst beskattes ikke, hvorefter der betales 28 % i skat. Fonde betaler som hovedregel ikke skat af gaver, som ikke er beregnet til uddeling.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis