Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Momsindberetning – hvad er momsindberetning?

Momsindberetning er virksomhedens registrering af moms på SKATs hjemmeside, hvilket skal ske hver måned, kvartal eller halvår alt efter omsætning

Momsindberetning kan klares meget nemt med e-conomic regnskabsprogram. Ved alle registreringer i e-conomic udregnes momsen automatisk, så du hurtigt kan lave dit momsregnskab og derved dine momsindberetninger.

Alle virksomheder er forpligtede til at indberette moms til SKAT. Virksomhedens omsætning afgør, hvor ofte momsafregningen skal ske.

Momsindberetning på SKAT.dk

Al indberetning af moms foregår via SKAT. På SKAT.dk logger du på i øverste højre hjørne under TastSelv Erhverv. Når du er logget på, kommer du ind på en side med en højremenu, hvor du vælger Moms. Herfra skal du indtaste de relevante beløb i købsmoms og salgsmoms samt de bokse, der har en stjerne ud for sig.

SKAT har lavet en videoguide for momsindberetning, der viser hvert skridt for en korrekt indberetning.

Momsperioder

Hvor ofte du skal indberette moms afhænger blandt andet af, hvor stor en omsætning, din virksomhed har. Som virksomhed indberetter man månedligt, hvert kvartal eller halvårligt. Nedenfor kan du se, hvor grænsen går for de forskellige indberetninger.

  • Hvert halvår: Hvis SKAT vurderer, at din virksomheds omsætning er på 0-5 mio. kroner, så behøver du ikke indberette moms mere end halvårligt. Nystartede virksomheder skal indberette kvartalsvis i minimum 1,5 år, før de kan godkendes til halvårlig momsindberetning. Efter afregningsperiodens afslutning har du cirka 3 måneder til indberetning og betaling.
  • Hvert kvartal: En omsætning på 5-50 mio. kroner årligt betyder, at man skal indberette moms fire gange om året. Generelt gælder det også for nystartede virksomheder, at de indberetter kvartalsmæssigt. Efter afregningsperiodens afslutning har du cirka 1,5 måned til indberetning og betaling.
  • Hver måned: En virksomhed med en stor omsætning på over 50 mio. kroner skal afregne moms med SKAT hver måned. Dette er for, at der ikke skal ophobe sig store udeståender mellem virksomheden og SKAT. EU-salg uden moms skal også indberettes hver måned, hvis du ikke har aftalt andet med SKAT. Efter afregningsperiodens afslutning har du cirka 1 måned til indberetning og betaling.

Gebyr ved for sen indberetning af moms

Det er vigtigt at overholde momsperioderne, da du ellers kan blive pålagt et gebyr på 800 kroner, hvis tidsfristerne for indberetning overskrides. De 800 kroner betales for, at SKAT selv foretager et skøn af din pligtige moms.

På SKATs hjemmeside kan du se alle opdaterede frister for indberetning af moms i de blå kasser med halvårsafregning, kvartalsafregning, månedsafregning og for indberetning af EU-salgsoplysninger.

Rettidig betaling af moms

Momsindberetningen er sket rettidigt, hvis du har fået en kvittering inden midnat kl. 00 på den dag, hvor fristen udløber. Det er også på denne dag, selve beløbet bliver fratrukket din konto.

Hvis du benytter dig af Leverandørservice i TastSelv Erhverv, så skal betalingen være godkendt inden klokken 16 på sidste bankdag før tidsfristen for momsindberetning udløber.

EU-moms

Salg af varer og ydelser til lande, der er medlem af EU skal også momsindberettes til SKAT. Også selvom der måske ikke pålægges den sædvanlige moms på 25 % ved salget. Når man køber en vare, hos en momsregistreret virksomhed i udlandet, så skal der beregnes erhvervelsesmoms.

Købsmoms og salgsmoms

Momsregnskabet er en opgørelse over, hvor meget en virksomhed har betalt i moms gennem køb, og hvor meget moms virksomheden har fået ind gennem salg.

Forbrugerenes moms skal ikke tilfalde virksomheden – det er en indtægt, der skal tilfalde staten. Det betyder, at virksomheden skal videreføre momsbeløbet fra forbrugerne til staten. Derfor betaler virksomheden moms til staten for alt, hvad de har solgt, og omvendt får virksomheden penge tilbage fra staten, hvis virksomheden har købt for mere moms, end virksomheden har fået ind.

Moms i e-conomic

Når du har betalt eller fået tilbagebetalt moms, så skal det bogføres i regnskabet. Hvordan du foretager en korrekt bogføring af moms i e-conomic kan du lære mere om i vores e-copedia.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis