Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Fonde og foreninger - hvad er fonde og foreninger?

Fonde og foreninger anvendes sjældent med det formål at drive virksomhed – derimod anvendes de ofte til godtgørende formål, fodboldklubber, idrætsklubber, legater, mv.

e-conomic regnskabsprogram dækker alle selskabsformers regnskabsbehov og er derfor også optimalt for fonde og foreninger. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage.

Der findes en lang række forskellige fonde og foreninger. Der skelnes hovedsageligt i mellem erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger.

Erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende

Der er nogle generelle krav, når man vælger at stifte en fond eller forening. Til at starte med skildres der mellem det at være en erhvervsdrivende fond/forening eller ikke-erhvervsdrivende. Hvis man er erhvervsdrivende, har man pligt til at aflægge årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis man er ikke-erhvervsdrivende, er der kun krav om at aflægge årsregnskab, hvis der er aktiver for over kr. 250.000 i fonden eller foreningen.

Generelle krav for fonde og foreninger

Der er endvidere krav om at fonden/foreningen skal overholde visse betingelser for at måtte blive stiftet. Disse består af tre punkter:

  • Skal have en formue af varig karakter, som er uigenkaldelig.
  • Der skal være ét eller flere bestemte formål.
  • Ledelsen skal være selvstændig i forhold til stifter.

En formue af varig karakter, vil sige at der fra start skal være en form for værdi i fonden/foreningen som vil blive ved med at være der i hele levetiden. Derudover er det meget vigtigt der er et bestemt formål med stiftelsen, ellers er man ikke berettiget til at stifte fonden/foreningen. Som det sidste må ledelsen af fonden/foreningen ikke inkludere stifter. Dette for at sikre stifter ikke udnytter fonden/foreningen til private interesser.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis