Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kontoplan - hvad er en kontoplan?

En kontoplan er en oversigt over anvendte konti

I e-conomic kan du både bruge en standard kontoplan, du kan oprette en ny eller du kan importere en tidligere udarbejdet kontoplan. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

En kontoplan er en liste over de konti som en virksomhed anvender til bogføring. En kontoplanen er udarbejdet sådan, at den består af en resultatopgørelse og en balance, der giver virksomheden et overblik over sine økonomiske aktiviteter.

Generel opbygning af kontoplanen

Resultatopgørelsen og balancen indeholder en lang række forskellige konti, som er inddelt i forskellige kategorier. Eksempelvis kan der under kategorien ”administrationsomkostninger” ligge konti for kontorartikler, telefon, porto og gebyrer, revisor, mv.

Udover kontoplanens inddeling i kategorier, skal kontiene også navngives hver især med et sigende navn. Eksempelvis skal den konto der kaldes ”telefon” kun indeholde posteringer for telefonregninger.

Kontiene skal nummereres alt efter hvor de ligger i kontoplanen. Hvilke numre der anvendes er op til hver enkelt virksomhedsejer. Derudover skal man også vælge om de skal placeres i resultatopgørelsen eller balancen (drift eller status).

Opbygning af din egen kontoplan

Har du lyst til at udarbejde din egen kontoplan er dette selvfølgelig en mulighed. Der er ingen specifikke krav, udover de ovenstående, til hvordan en kontoplan skal se ud.

I e-conomic har du mulighed for at vælge en standardkontoplan, hvor der er opsat en masse indstillinger automatisk. Men du har også mulighed for at lave din egen eller importere en tidligere brugt kontoplan. Hvis du vil importere en kontoplan skal du være opmærksom på, at du skal sætte nogle systemmæssige indstillinger op i e-conomic.

Kontotyper i kontoplanen

En kontoplan vil som udgangspunkt altid bestå af en overskrift, nogle konti (drift eller status) og en sum. Eksempelvis kan en kontoplan, hvor man tager udgangspunkt i omsætningsdelen, have disse kontotyper:

e-conomic kontoplan
Ovenstående eksempel kan findes som en standardkontoplan i e-conomic

Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis