Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kontokort - hvad er et kontokort?

Et kontokort er en oversigt over alle ’handlinger’ på en given konto og viser alle posteringer på den pågældende finanskonto for en bestemt regnskabsperiode

I e-conomic regnskabsprogram kan du få overblik med kontokort. Læs her hvordan du finder rapporten kontokort.

I ethvert regnskab er det nødvendigt at få et overblik over en bestemt konto, og begrebet kontokort dækker over en sådan oversigt, der indeholder samtlige posteringer. Der findes kontokort for de forskellige konti, eksempelvis en huslejekonto, og så findes der kreditorkontokort og debitorkontokort.

Ved sidstnævnte kategorier er det ofte nødvendigt at få et overblik over, om ind- og udbetalinger stemmer overens med den nuværende saldo og samtlige transaktioner, der er gjort inden for en given regnskabsperiode på en given debitor eller kreditor.

Kontokort og kontoudtog?

Det er ikke helt definitivt, hvad forskellen er på disse to begreber, men man kan med forbehold sige, at et kontokort er til internt brug, mens et kontoudtog er til ekstern brug. Et kontokort er altså aktuelt i en situation, hvor man inden for virksomheden skal bruge denne oversigt, mens kontoudtoget er noget man ’sender ud af huset’ til kunder, gerne som en service til at de kan få dette overblik.

Debitorkontokort

Debitorkontokort dækker over en sådan oversigt, et kontokort over en given debitor. Hvad har denne kunde af historik hos virksomheden inden for en given regnskabsperiode; fakturaer, indbetalinger, kreditnotaer, rykkere etc. bliver alt sammen noteret på kontokortet og man kan slå det op på den givne kunde.

Omvendt hvis kunden selv har brug for denne oversigt, vil man nogle steder kalde det et debitorkontoudtog, men det er altså ikke entydigt, hvordan man skelner mellem begreberne. Pointen er, at det ikke kommer så nøje.

Debitorkartoteket indeholder et kontokort for hver debitor.

Kreditorkontokort

Kreditorkontokort har samme egenskaber som debitorkontokortet, og er altså en oversigt over en given kreditors historik inden for en given regnskabsperiode i virksomheden.

Kreditorkontokortet bruger man i virksomheden til at se om dataene stemmer overens med de data, som kreditoren har registreret på én, og i denne situation er det altså ens kreditor, der har sendt virksomheden et debitorkontoudtog, som man så holder op mod sit eget kreditorkontokort, for at tjekke at oplysninger, posteringer etc. stemmer overens.

Kreditorkartoteket indeholder et kreditorkontokort for hver kreditor.

Kontokort og e-conomic

e-conomic har en funktion, hvor man i en situation, hvor der skal udstedes rykkere, kan vælge at bogføre dette kontoudtog som en postering på linje med traditionelle posteringer. Når man sender en rykker, vil dette blive posteret på kontoen og dette vil blive registreret med betegnelsen ’Kontoudtog’ på kontoen. Det er med til at vise, at man aktivt har forsøgt at indkræve skyldte beløb.

Læs mere om rykkere og kontoudtog i e-conomic i vores e-copedia.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis