Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Opskrivninger - hvad er opskrivninger?

En opskrivning er det beløb, hvormed man kan forøge et aktivs værdi, hvis der er grundlag for det; typisk en uforudset værdiforøgelse på baggrund af det aktuelle marked

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

I de fleste regnskaber har man indregnet og dokumenteret værdierne på samtlige af virksomhedens aktiver; anlægsaktiver, omsætningsaktiver etc. Disse værdier er akkumuleret ud fra det aktuelle marked. Men de fleste aktiver vil på den ene eller anden måde ændre værdi, som tiden går.

Enten bliver det bare mindre værd, fordi det slides og bruges, som det er tilfældet med anlægsaktiver såsom maskiner, og på den slags anlægsaktiver bliver der foretaget såkaldte afskrivninger, som oftest fordeles på aktivets samlede levetid.

Men når man taler om opskrivninger gælder det oftest omsætningsaktiver, altså varer som man typisk har på et lager, varer man sælger ud af. Disse varer er ligeledes fastsat med en værdi, en dagsværdi, men denne kan ændre sig som resultat af, at markedet ændrer sig.

Og det er her, at man foretager en opskrivning, givet at det er en stigning i værdi, som aktivet bliver underlagt. Hvis det er en forringelse af værdien, vil det være en nedskrivning, man foretager.

En opskrivning er altså en positiv forskel mellem dagsværdien og den oprindelige kostpris fratrukket afskrivningerne. Opskrivninger føres direkte på egenkapitalen og vil derfor ikke påvirke resultatopgørelsen.

Hvilke aktiver kan opskrives?

Der er generelt forskellige regler for, hvilke aktiver der kan opskrives i forhold til, om man ajourfører sig med årsregnskabsloven eller den internationale regnskabslov, så det er en god idé at rådføre sig med en revisor eller anden professionel på området.

Men overordnet er det vigtigt at påpege, at der kun må foretages opskrivninger baseret på objektive vurderinger, og baseret på varige og væsentlige værdiforøgelser.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis