Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Nedskrivninger - hvad er nedskrivninger?

En nedskrivning vil sige, at man nedskriver værdien typisk af et omsætningsaktiv, hvis værdien af dette falder, dvs. man ændrer værdien af et aktiv i den negative retning

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

I de fleste regnskaber har man indregnet og dokumenteret værdierne på samtlige af virksomhedens aktiver; anlægsaktiver, omsætningsaktiver etc. Disse værdier er akkumuleret ud fra det aktuelle marked.

De fleste aktiver vil på den ene eller anden måde ændre værdi, som tiden går. Enten bliver det bare mindre værd, fordi det slides og bruges, som det er tilfældet med anlægsaktiver såsom maskiner, og på den slags anlægsaktiver bliver der foretaget såkaldte afskrivninger, som oftest fordeles på aktivets samlede levetid.

Når man taler om nedskrivninger gælder det oftest omsætningsaktiver, altså varer som man typisk har på et lager, varer man sælger ud af. Disse varer er ligeledes fastsat med en værdi, en dagsværdi, men denne kan ændre sig som resultat af, at markedet ændrer sig. Og det er her, at man foretager en nedskrivning, givet at det er et fald i værdi, som aktivet bliver underlagt. Hvis det er en forøgelse af værdien, vil det være en opskrivning, man foretager.

En nedskrivning er altså en negativ forskel mellem dagsværdien og den oprindelige kostpris fratrukket afskrivningerne. Nedskrivninger føres direkte på egenkapitalen og vil derfor ikke påvirke resultatopgørelsen.

Hvilke aktiver kan nedskrives?

Der er generelt forskellige regler for, hvilke aktiver der kan nedskrives i forhold til, om man ajourfører sig med årsregnskabsloven eller den internationale regnskabslov, så det er en god idé at rådføre sig med en revisor eller anden professionel på området.

Men det er overordnet vigtigt at påpege, at der kun må foretages nedskrivninger baseret på objektive vurderinger, og baseret på varige og væsentlige værdiforringelser.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis