Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Refusion – hvad er refusion?

Refusion er statens betaling af kommunernes udgifter inden for et bestemt område. Megen refusion er dog ændret til faste tilskud

Hvis du har et spørgsmål om refusion, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning.

Refusion af midler fra staten til kommunerne forekommer eksempelvis på områder såsom folkepension, sygedagpenge, kontanthjælp med mere.

Ændringer i refusion

Tidligere blev en lang række kommunale udgifter finansieret ved statslig refusion, men det har ændret sig meget siden 1970. Mange refusionsordninger især på serviceområdet er blevet omlagt til generelle tilskud.

Omlæggelse af refusionsordninger

Omlæggelsen af refusionsordningerne vil sige, at i stedet for at få en vis procentdel af en udgift refunderet, får kommunerne et fastlagt tilskud. På områder hvor kommunerne udbetaler kontante beløb til deres borgere, findes der stadig refusionsordninger. Disse områder er folkepension, sygedagpenge, kontanthjælp med flere.

Reducering af refusionssatserne

Refusionssatserne er på flere områder blevet reduceret. Det er især inden for serviceområdet, at refusionsordningerne er erstattet af generelle tilskud. Her kan eksempelvis nævnes områder som folkeskolen, børnepasning, ældreomsorg med mere.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis