Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Likvide beholdninger - hvad er likvide beholdninger?

Likvide beholdninger er umiddelbart tilgængelige midler, der nemt og hurtigt kan omsættes. Kontanter er det mest likvide middel

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Med likvide beholdninger menes den del af en virksomheds værdier, der ikke er bundet, men som der kan handles med uden videre. Stjerneeksemplet på likvide beholdninger er rede penge, der vel sagtens har den lavest mulige omsætningshastighed af alle værdier.

Virksomhedens kortsigtede betalingsformåen

Med dette udtryk menes virksomhedens evne til at betale sine regninger på den korte bane. Virksomhedens skal altså være i besiddelse af nogle midler, der kan bruges til at betale snarligt forefaldende regninger.

Det er altså nødvendigt at have andet end værdifulde aktiver som bygninger, biler og maskiner, hvis man skal kunne betale for eksempelvis nye kontorstole – her og nu.

Likviditet skaber tillid

Ofte er en høj likviditetsgrad tegn på en sund virksomhed. En virksomhed, der kan demonstrere, at den likvide beholdning er i orden vil typisk have lettere ved at tiltrække investorer.
Tanken er, at virksomheden har en kontant buffer, der sikrer, at virksomheden ikke går konkurs med det samme, hvis uventede udgifter skulle overgå virksomheden.

Likviditetsbudget og pengestrømsopgørelse

Her er to måder, man kan skabe overblik over sin virksomheds likviditet på.

Et likviditetsbudget viser, hvornår der er brug for ekstra midler, og hvornår der er overskydende midler. På den måde kan man få et overblik over eksempelvis de månedlige betalinger og planlægge ud fra disse.

Pengestrømsopgørelsen er et krav til større virksomheder i regnskabsklasse C og D, hvilket er en del af Årsregnskabsloven. En pengestrømsopgørelse viser bevægelsen af midler til og fra virksomheden i de foregående regnskabsår. Pengestrømsopgørelse hedder også cash flow.

Forøgelse af den likvide beholdning

Hvis man finder ud af, at virksomheden ikke er likvid nok, eksempelvis ved at lave et likviditetsbudget, så kan man gøre forskellige ting, for at sikre en bedre likviditetsgrad.

  • Større indtjening er den mest belejlige vej til mere likviditet, men det er også lettere sagt end gjort.
  • En anden måde er at udskyde eller helt fjerne udgifter.
  • En tredje mulighed er at gå ned i banken og bede om en større kassekredit, hvilken også hører under likvide midler.

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af et likviditetsbudget eller en pengestrømsopgørelse, så kan du spørge en revisor eller en bogholder til råds.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis