Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Basisår – hvad er et basisår?

Et basisår er et tidsmæssigt udgangspunkt for at udregne en værdi i basisårets priser, så man kan vurdere eventuel vækst uden påvirkning fra inflation

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Basisåret er et bestemt år, man vælger for at rense vækst i en virksomhed eller stigning i BNP for inflation. Ved at bruge et basisår som udgangspunkt for nutidige værdier får man et mere retvisende billede af, hvordan udviklingen reelt har været.

Basisårsanalyse som realitetstjek

Hvis man ikke vidste bedre, så kunne en umiddelbar stigning i omsætning fra år til år være tegn på kontinuerlig vækst. Dog kan en del af den formodede vækst skyldes inflation.

Kort sagt er inflation en samfundsmæssig stigning i alle priser, og derfor bliver vores penge mindre værd, da man skal bruge flere af dem for at købe den samme ting. For at skubbe inflation som faktor ud af regnestykket, så kan man benytte sig af at prisindeks fra et basisår.

Basisårsanalyse adskiller sig fra nutidsværdi og kapitalværdi, ved at man i disse to økonomiske udregninger medtager inflation som faktor.

BNP baseret på basisår

Når man udregner et lands bruttonationalprodukt, altså et lands værditilvækst, så bruger man ofte et basisår som udgangspunkt. Som nævnt er fordelen den, at det nuværende resultat for BNP kan sammenlignes med et tidligere BNP.

Det gør det lettere at vurdere, hvor meget væksten eller tilbagegangen reelt set ender med at blive.

Regneeksempel på basisårsanalyse

Man vil typisk sætte sit basisår til indeks 100. Indeværende års resultat sammenlignes med basisårets, hvorved man får et indeks for det nuværende års resultat. Indekset for det nuværende resultat sammenholdes med indekset for basisåret på følgende måde:

  • Årets resultat: 50.000 kroner
  • Basisårsindeks: 100
  • Nuværende års indeks: 102
  • Årets resultat x Basisårsindeks / Nuværende års indeks
  • (50.000 x 100)/102 = 49.020 kroner

Virksomhedens brug af basisår

For virksomheder kan det være svært at vurdere, hvad en stigning i profitten kan skyldes. Måske går et fald i omsætningen uset hen, fordi virksomheden umiddelbart tjener penge år for år. Her kan virksomheden med fordel bruge basisårsanalysen til at sammenholde omsætning og profit for foregående år med nuværende tal.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis