e-copedia

Knapper og felter i Lager

Vælg det tag som du ønsker at se knap- og feltbeskrivelser for

Knapper og felter i Modtagelser

Gå til artikler med tagget levering/modtagelse
På knappen "Registrér modtagelse" kan du registrere modtagelse, når du har oprettet hele din modtagelsen. Varerne vil derefter kunne ses på dit lager.
På knappen "Automatisk modtagelse" kan du hurtigt registrere dine modtaget varer, hvis du har modtaget en restlevering eller alle bestilte varer på en gang. Dette kræver blot, at du på forhånd har oprettet en bestilling på varerne.

Knapper og felter i Leverandører

Gå til artikler med tagget leverandører
I feltet "Gruppe" skal du vælge hvilken leverandørgruppe din leverandør skal tilhøre. Her kan du kun vælge blandt de leverandørgrupper, der er sat op til lagerstyring.
I feltet "Adgang" kan du vælge om din leverandør skal være "Åben" eller "Spærret". Hvis du vælger at spærre din leverandør, vil leverandøren ikke længere fremgå blandt dine leverandører, og du vil ikke længere kunne bogfører noget på denne leverandør.
I feltet "Automatisk tekst" kan du indtaste en tekst, der vil fremgå hver gang du opretter en vareleverandørfaktura fra denne leverandør. Dette er dog kun et forslag, og teksten kan derfor redigeres fra gang til gang. Teksten er til interne formål og kan maksimum være 100 tegn.
I feltet "Momszone" skal du angive om leverandør er indenlands, i EU eller i det øvrige udland. Dette har betydning for, hvilken form for moms, der kommer på leverandørfakturaerne.
I feltet "Attention" under fanen "Referancer og betaling" kan du vælge at tilknytte en kontaktperson på leverandøren.
I feltet "Deres reference", kan du tilføje endnu en kontaktperson hos leverandøren.
I feltet "Vores reference" kan du her tilføje en af dine medarbejdere. Dette felt kan bruges til at styre eksempelvis salgsprovisioner.
I feltet "Lev.tillæg" kan du tilføje et procentmæssigt tillæg, hvis du altid betaler et ekstra beløb til leverandøren for levering.
I feltet "Betalingstype" kan du indtaste leverandørens betalings-type. Dette felt er vigtigt, hvis du vil bruge funktionen "Eksporter betalinger", hvor du nemt og hurtigt kan eksportere en fil ud, som kan indlæses i din bank, og hermed betale din leverandør den vej igennem.
I feltet "Bankkonto" kan du indtaste leverandørens bankkontonummer. Du skal skrive hele kontonummeret inklusiv registreringsnummeret RRRRKKKKKKKKKK.
I feltet "Momskode" kan du vælge hvilken momskode der skal være på leverandørfakturerne fra denne leverandøren. Momskoden skal være oprettet i din aftale på forhånd.
På knappen "Andre muligheder" kan du redigere opsætningen af dine leverandører eller foretage en automatisk udligning af leverandørfakturaer samt betalinger.
I feltet "Vareleverandørfaktura", kan du ved opsætning af vareleverandører vælge hvilken vareleverandørgruppe dine nye vareleverandører som udgangspunkt skal tilhøre. Denne leverandørgruppe vil blive forslået ved oprettelsen af nye vareleverandører, men kan ændres fra gang til gang.
I feltet "Automatisk nummerforslag" kan du vælge om systemet automatisk skal foreslå det næste ledige nummer i rækken, ved oprettelse af nye vareleverandører.
I feltet "Layout" kan du vælge, hvilket layout dine nyoprettet vareleverandørfaktura som standard skal have. Dette vil blive forslået ved oprettelsen af nye vareleverandører, men kan ændres fra gang til gang.
I feltet "Oprettelse", kan du vælge om du som standard vil oprette "Bestilling", Modtagelse" eller "Vareleverandørfaktura" på dine vareleverandører. Du vil kunne bruge disse oplysninger via en genvej på selve vareleverandørfakturaen.
I feltet "Vælg ved oprettelse" kan du sætte flueben, hvis du fremover selv vil vælge om du vil oprette en bestilling, modtagelse eller en vareleverandørfaktura, når du trykker på genvejsknappen for oprettelse direkte fra vareleverandøren.
I feltet "Pr. dato" under automatisk udligning, kan du begrænse den automatiske udligning til og med en bestemt dato. Kun posterne inden denne dato vil blive udlignet.
I feltet "Kun beløb på konti m. 0-saldo" kan du begrænse den automatiske udligning til kun at ramme de vareleverandører, hvor saldoen går i 0.
På knappen "Kun ens beløb" vælger du, at den automatiske udligning kun skal indebærer en udligning af vareleverandørfakturaer og betalinger med præcis det samme beløb.
På knappen "Ny bestilling/modtagelse/faktura" kan du oprette en ny bestilling, modtagelse eller vareleverandørfaktura direkte fra vareleverandøren. Om det er en bestilling, modtagelse eller vareleverandørfaktura du opretter på denne knap afhænger af dine indstillinger under "Opsætning af vareleverandør".
I feltet "Adgang til Lager" under fanen "Lager" skal du tage stilling til, om leverandørgruppen skal have adgang til Lager. Hvis ikke du sætter flueben i dette felt, vil dine leverandører i denne leverandørgruppe ikke fremgå blandt dine leverandører under fanen "Lager".

Knapper og felter i Varer

Gå til artikler med tagget varer
I feltet "Salgspris" kan du indtaste varens/ydelsens salgspris ekskl. moms. Prisen er ikke 'bindende'. Det betyder, at du kan ændre den i selve fakturaen eller du kan redigere den på f.eks. tilbud og fakturaer.
I feltet "Vejl. pris" kan du angive varens anbefalet salgspris (du har mulighed for på f.eks. din faktura at tilføje en kolonne, hvor du til dine kunder kan angive (anbefale) en vejl. salgspris).
I feltet "Kostpris" kan du indtaste kostprisen på varen - altså det du betaler for selve varen. Når du benytter tillægsmodulet "Lagerstyring" vil du ikke kunne indtaste din kostpris her. Med tillægsmodulet "Lagerstyring" vil din kostpris automatisk optræde, når du har foretaget en lageråbning, en lagerregulering eller bogført en vareleverandørfaktura.
I feltet "Vejl. kostpris" skal du angive en vejledende kostpris for din vare. Det er vigtigt at du angiver en vejledende kostpris, der ligger så tæt på din kostpris, som muligt, da det kan have betydning, hvis du benytter negativt varelager (altså opretter ordrer på dine varer, før varerne fysisk er på dit lager).
I feltet "Stregkoder" kan du angive varens stregkode. Feltet kan benyttes i et meget beskedent omfang bl.a. via en integration.
Her vælger du om varen er "Åben" og kan sælges, eller "Spærret" for at forhindre posteringer på kontoen, hvis virksomheden f.eks. ikke længere sælger varen.
I feltet "Enhed" kan du i rullemenuen vælge mellem ”stk.” og ”timer”. Har du brug for flere enheder, kan du oprette dem under menupunktet ”Enheder” under fanebladet "Lager" og punktet "Varer".
I feltet "Kategori" under fanen "Lager" ved oprettelse af en vare, kan du vælge din kategori, inde på din vare. Dette kræver, at din kategori er oprettet på forhånd.
I feltet "Minimulager" kan du angive et minimums antal af varen på dit lager. Dette felt kan benyttes ifm. rapporten "Genbestilling".
I feltet "Minimumordre" kan du angive et minimums antal af varen i ordre. Dette felt kan benyttes ifm. rapporten "Genbestilling".
I feltet "Bruttovægt" kan du angive din vares bruttovægt. Dette er kun en tillægsoplysning om dine vare, som du kan få med på f.eks din faktura, og altså ikke noget, der kan foretages beregninger på.
I feltet "Nettovægt" kan du angive din vares nettovægt. Dette er kun en tillægsoplysning om din vare, som du kan få med på f.eks din faktura, og altså ikke noget, der kan foretages beregninger på.
I feltet "Rumfang" kan du angive din vares rumfang. Dette er kun en tillægsoplysning om din vare, som du kan få med på f.eks din faktura, og altså ikke noget, der kan foretages beregninger på.
I feltet "Varegruppe" kan du tilknytte din varerabatgruppe på varen. Vælg blandt de allerede oprettet varegrupper, eller opret en ny.
I felterne "Fra varegruppe" og "Til varegruppe" under "Slet eller spær varer" på "Andre muligheder", skal du vælge hvilke varegrupper, du vil slette eller spærre. Alle varer, der ligger i disse varegrupper, vil blive spærret eller slettet.
I feltet "Automatisk nummerforslag" under "Andre muligheder" og "Vareopsætning", kan du her vælge, om du ønsker et automatisk nummerforslag, når du opretter nye varer. Dette nummer vil automatisk blive forslået ved oprettelse af nye varer, men kan ændres fra gang til gang.
I felterne "Afgiftkonto" kan du en indsætte en afgiftkonto, hvis enheden skal ramme en eller flere afgiftskonti. Indtast desuden en "Sats", der indikerer hvor stor en procent af varen, der er afgift.
I felterne "Variant 1" og "Variant 2" kan du udfylde de varianter, der skal tilknyttes til din kategori. Dette kan eksempelvis være "Størrelse" eller "Farve".
På knapperne "A" og "B", på linjen for kategorien, kan du oprette varianterne, når din kategori er oprettet, kan du oprette varianterne.
I felterne "Nr." og "Navn" giver du varesamlingen et nummer samt navn, som du fremover kan finde varesamlingen på.
På knappen "Varelinjer" på linjen over dine varesamlinger, kan du trykke for at tilføje varelinjer til din varesamling.

Knapper og felter i Varegrupper

Gå til artikler med tagget moms
I feltet "Nr." skal du angive det ønskede varegruppenummer. Maksimum ni tegn, kun heltal. Varegruppenr. kan ikke starte med tallet 0.
I feltet "Indland" skal du indtaste kontoen med den korrekte momskode fra din kontoplan. Når du fakturer indlandske kunder for varer i denne varegruppe, er denne konto du vil ramme i kontoplanen.
I feltet "EU (rubrik B) kan du indsætte kontoen med den korrekte momskode fra din kontoplan. Når du fakturer EU kunder for varer i denne varegruppe, er denne konto du vil ramme i kontoplanen.
I feltet "Udland (rubrik C) kan du indsætte kontoen med den korrekte momskode fra din kontoplan. Når du fakturer udenlandske kunder (kunder uden for EU) for varer i denne varegruppe, er denne konto du vil ramme i kontoplanen.
I feltet "Indland uden moms" kan du indtast den konto du ønsker at ramme for dine danske kunder, der ikke skal have moms på.
I feltet "Lager" under fanen "Lager", skal du indikere om din varegruppe skal være med lagertræk eller ej. Varer i varergrupper uden lagertræk, vil ikke kunne bestilles under fanen "Lager".

Knapper og felter i Sproglag

Gå til artikler med tagget sprog
På knappen "Nyt sproglag" opretter du et nyt sproglag, hvis dine varer skal kunne fremgå i forskellige sprog.
I feltet "Navn" skal du give dit sproglag et navn. Dette kan eksempelvis være navnet på sproget, som "Engelsk" eller "Tysk".
På knappen "Anvend" til højre for sproglaget, kan du oprette de forskellige varenavne og beskrivelser, på det givet sprog.

Knapper og felter i Lagerregulering

Gå til artikler med tagget finanslager
I feltet "Antal" skal du angive antallet for hvor meget varen skal reguleres. Dette er "rettelses-antallet". Udfyld her det antal, som varen enten skal reguleres op eller reguleres ned med. Hvis det er kostprisen, der skal reguleres, skal der blot står 0 i antallet.
I feltet "Enhedspris" udfylder du den samlet pris for regulering. Skal din samlet lagerværdi reguleres enten op eller ned, udfylder du det samlet beløb i dette felt. Skal kostprisen ikke reguleres, skriver du blot 0 i dette felt.
I feltet "Valuta" vælger du hvilken valuta reguleringen skal bogføres i.
I feltet "Bogføringsdato" efter at have trykket på "Bogfør regulering", skal du i feltet "Bogføringsdato" udfylde datoen for bogføringen.
I feltet "Bogføringstekst", skal du udfyld en tekst for din regulering, så du fremover kan genkende reguleringen på.
I feltet "Supplerende tekst" kan du her skrive en supplerende tekst, hvis du har brug for en nyderligere beskrivelse af reguleringen.
I feltet "Regulering" skal du udfylde kontonummeret på den konto, som lagerreguleringen skal ramme.
I feltet "Svind/tyveri" skal du udfylde kontonummeret på den konto, som reguleringen skal ramme, når du vælger reguleringstype "Svind/tyveri".
I feltet "Ukurans" skal du udfylde kontonummeret på den konto, som reguleringen skal ramme, når du vælger reguleringstype "Ukurans".
I feltet "Åbning" skal du udfylde kontonummeret på den konto, som du vil ramme, når du bogført en lageråbning.

Knapper og felter i Lagerflyt

Gå til artikler med tagget beholdning
På knappen "Ny lagerflytlinje" kan du oprette en ny linje for en vare, du vil flytte fra en lokation til en anden.
På knappen "Bogfør flytning" kan du bogføre de valgte linjer via "Bogfør flytning", når alle lagerflytlinjerne er oprettet.
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer