Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Årsopgørelse – hvad er en årsopgørelse?

Årsopgørelsen er en opgørelse over din skat, indkomst og fradrag i et bestemt år.

Har du spørgsmål om årsopgørelsen, kan du besøge vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning. Du kan også finde en revisor på vores revisorliste.

Årsopgørelse

En gang om året i marts modtager du din årsopgørelse, som er et regnskab over, hvad du har tjent og skal betale i skat i året før. Fx modtager du i foråret 2023 din årsopgørelse for 2022. Er du selvstændig, indeholder årsopgørelsen både oplysninger om din personlige skat og virksomhedens skat.
 

1. Skat laver oplæg til din årsopgørelse

Hvert år midt i marts laver SKAT en årsopgørelse og lægger den klar til dig i tast-selv på skat.dk. Mange af oplysningerne er udfyldt og kommer fx fra bank, realkreditinstitut, arbejdsgiver og myndigheder. Årsopgørelsen hed tidligere selvangivelse.

 

2. Er du selvstændig, skal du også udfylde oplysningsskema

Hvis du driver selvstændig virksomhed og har en fx en enkeltmandsvirksomhed, indgår virksomhedens skat i din personlige indkomst. Du skal derfor også udfylde et oplysningsskema om din virksomheds økonomiske forhold. Oplysningsskemaet hed tidligere udvidet årsopgørelse eller udvidet selvangivelse. 

 

3. Du tjekker og godkender årsopgørelsen

Du kan gennemgå, rette og tilføje oplysninger i årsopgørelsen i tast-selv på skat.dk indtil en tidsfrist – typisk først i maj. For selvstændige, der også skal udfylde et oplysningsskema, er fristen omkring 1. juli. Når tallene i årsopgørelsen er korrekte og komplette, godkender du årsopgørelsen. 

 

4. Skat beregner din endelige skat

Herefter beregner Skat dine endelige skatteforpligtelser ud fra oplysningerne på årsopgørelsen og sammenholder dem med din forskudsopgørelse for året. Resultatet viser, om du skal have penge tilbage i skat eller betale restskat. 
 

Hvilke oplysninger indeholder årsopgørelsen?

Årsopgørelsen indeholder oplysninger om alle dine økonomiske forhold. Det er fx din indkomst, fradrag og lån. Er du selvstændig, står oplysningerne om din virksomhed i oplysningsskemaet (tidligere udvidet årsopgørelse) og er fx overskud eller underskud, kørselsfradrag, renteindtægter- og udgifter, regnskabsoplysninger og moms.
 

Tjek tallene i årsopgørelsen

Når du skal du tjekke, om tallene er korrekte, og eventuelt tilføje oplysninger, kan du fx se på dine lønsedler, konti og lignende. Dem kan du typisk finde i online selvbetjeninger, netbank eller digitale postkasser som e-Boks. Er tallene ikke korrekte, kan du ofte rette dem på skat.dk. Ellers skal du kontakte dem, som har indberettet tallene.
 

Fradrag, du selv skal oplyse til skat

En del af fradragene skal du selv indtaste i årsopgørelsen – ellers bliver de ikke trukket fra din skattepligtige indkomst, og du kommer til at betale mere i skat, end du behøver. Du skal selv oplyse i årsopgørelsen, hvis du har fradrag for blandt andet kørsel, bidrag til velgørende organisationer, børnebidrag, ægtefællebidrag, rejsefradrag, stiftelsesprovision på lån, håndværkerfradrag og servicefradrag.
 

Indtægter, du selv skal oplyse til skat

På samme måde er der oplysninger om indtægter, du skal indtaste i årsopgørelsen. Du skal selv oplyse, hvis du fx har tjent penge på at udleje et værelse eller private ting, samkørsel, fragtkørsel for andre, udføre opgaver for andre eller sælge ting købt til videresalg.
 


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis