e-copedia

Find og brug dynamiske felter

Vejledning
Denne guide vejleder til, hvordan du finder og bruger dynamiske felter i dine layouts. På den måde behøver du ikke selv skrive teksten ind manuelt i et tekstfelt.

De dynamiske felter er datafelter (flettefelter) med oplysninger, som allerede er lagret i e-conomic. Det kan f.eks. være dine firmaoplysninger, betalingsbetingelser, navn og adresse på kunder og leverandører mv.

Dynamiske felter kan sammenlignes med brevflet-funktionen i Word. For hver skabelon, er der en liste over alle de dynamiske felter, der er tilgængelige. Hvis du vil benytte et dynamisk felt, skriver/henter du blot feltet f.eks. [DeresRef]ind i "teksten" i elementet og så vil dataen automatisk blive udfyldt, når du sender/får vist fakturaen. 

Sådan finder du de dynamiske felter

  1. Tryk på "Salg" og vælg opsætning i menuen til venstre.
  2. Tryk på "Design og Layout".
  3. Tryk på "Skabeloner" på linjen ud for din skabelonsamling.
  4. Find "Faktura" og tryk på "Layout" ude til højre.
  5. Tryk på "Mere" og vælg "Dynamiske felter".

Forklaring af dynamiske felter

  1. Tryk på "Windows knappen + F" (cmd + F hvis du bruger MAC), for at åbne søge funktionen i din browser, og nemt finde det dynamiske felt frem, som du vil vide mere om.
OBS:
Ikke alle dynamiske felter er tilgængelige på alle layouts.
Tip:
Hvis du kun ønsker at det dynamiske felt vises på layoutet når det er udfyldt, kan du sætte koder for dette ind før og efter feltet. Fx. {ifdef-DeresRef}[DeresRef]{/ifdef-DeresRef}

Dynamiske felter

[FakturaNr]

Nummeret på din faktura.

[Overskrift]

Her tager den teksten, der er skrevet i feltet ”Overskrift” under ”Noter og referencer” ved oprettelsen af  fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”)  eller rykkeren.

 

[Tekst1]

 

Dette er teksten, der er skrevet i feltet ”Tekst 1” under ”Noter og referencer” ved udarbejdelse af fakturaen, ordren,  tilbuddet,  kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

 

[Tekst2]

 

Her tager den teksten der er skrevet i feltet ”Tekst 2” under ”Noter og referencer” ved oprettelsen af fakturaen, ordren, tilbuddet,  kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

 

[TotalBeloebNetto]

 

Dette er det totale netto beløb af de varer, der er sat på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

 

[MomsBeloeb]

 

Den totale moms på fakturaen, fakturaen, ordren, tilbuddet,  kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

 

[TotalBeloebBrutto]

 

Det totale brutto beløb af de varer der er sat på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

 

[OrdreNr]

 

Hvis fakturaen før er sendt ud som en ordre, kan man få vist ordrenummeret med dette dynamiske felt på fakturaen.

 

[DatoDag]

 

Dette dynamiske felt viser dagens dato i fakturaen, ordren,  tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”)  eller rykkeren. Så hvis fakturadatoen er den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”1”.

 

[DatoMaaned]

 

Dette dynamiske felt viser måneden i et/to cifre, ud fra den dato der er valgt på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen,  kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren. Så hvis fakturadatoen er den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”7”.

 

[DatoAar]

 

Dette dynamiske felt viser året som 20XX, ud fra den dato der er valgt på fakturaen, fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren. Så hvis fakturadatoen er den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”2015”.

[FirmaCVRNr]

Her tager den det CVR nr. der er sat ind i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaBank]

Her tager den navnet på den bank, der er sat ind i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaBankRegNr]

Her tager den det reg. nr. der er sat ind i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaBankKontoNr]

Her tager den det konto nr. der er sat ind i dit firmas stamoplysninger.

 

[ForfaldDatoDag]

 

Dette dynamiske felt viser datoen i et/to cifre, ud fra den forfaldsdato der er på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren. Så hvis fakturaen har forfaldsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”1”.

 

[ForfaldDatoMaaned]

 

Dette dynamiske felt viser måneden i et/to cifre, ud fra den forfaldsdato der er på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen,  kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren. Så hvis fakturaen har forfaldsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”7”.

 

[ForfaldDatoAar]

 

Dette dynamiske felt viser året som 20XX, ud fra den forfaldsdato der er på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren. Så hvis fakturaen har forfaldsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”2015”.

 

[TotalRabat]

 

Viser den totale rabat der er på  fakturaen, ordren,  tilbuddet,  kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

 

[TotalNettoMomsfrit]

 

Viser det totale momsfrie beløb på fakturaen, ordren, tilbuddet,  kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

 

[TotalNettoMomspligtigt]

 

Viser det totale momspligtige beløb på fakturaen, ordren, tilbuddet,  kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

[MomsSats]

Dette er momssatsen i procent, der vises.

 

[Valuta]

 

Den valgte valuta for fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

 

[ValutaKurs]

 

Kursen for den valgte valuta på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”)  eller  rykkeren.

 

[VoresRef]

 

Den valgte reference i feltet ”Vores ref.” på fakturaen, ordren,  tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

[OevrigRef]

Den valgte reference i feltet ”Øvrig ref.” på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”)  eller rykkeren.

[TotalBeloebKroner]

Her kan man splitte det totale beløb op i kroner og øre. Det bruger man for eksempel i forbindelse med girokortet – for at få passet cifrene ind i firkanterne på girokortet. Dette dynamiske felt er den del af beløbet, som indeholder kronerne.

[TotalBeloebOere]

Her kan man splitte det totale beløb op i kroner og øre. Det bruger man for eksempel i forbindelse med girokortet – for at få passet cifrene ind i firkanterne på girokortet. Dette dynamiske felt er den del af beløbet, som indeholder ørerne.

[OCRLinie]

Dette dynamiske felt viser OCR-linjen, kunden skal bruge til indbetalingen.

 

[BetalingsBetingelser]

 

Feltet viser den betalingsbetingelse der er valgt på fakturaen,fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren.

[FirmaGiroNr]

Her tager den det giro nr. der er sat ind i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaSWIFTKode]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”SWIFT-kode” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaIBANNr]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”IBAN-nr.” i dit firmas stamoplysninger.

[LeveringsDatoDag]

Dette dynamiske felt viser datoen i et/to cifre, ud fra den leveringsdato der er valgt på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren. Så hvis fakturaen har leveringsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”1”.

[LeveringsDatoMaaned]

Her vises måneden i et/to cifre, ud fra den leveringsdato der er valgt på fakturaen, ordren eller tilbuddet. Så hvis fakturaen har leveringsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”7”.

[LeveringsDatoAar]

Dette dynamiske felt viser året som 20XX, ud fra den leveringsdato der er valgt på fakturaen, ordren eller tilbuddet. Så hvis fakturaen har leveringsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”2015”.

[DeresRef]

Her vises den kontaktperson der er sat ind i feltet ”Deres reference” på fakturaen, ordren eller tilbuddet.

[VoresRef2]

Her vises den kontaktperson der er sat ind i feltet ”Vores reference 2” på fakturaen, ordren eller tilbuddet.

[LeveringsAdresse]

Dette dynamiske felt viser leveringadressen, du har skrevet i feltet ”Adresse” på fakturaen, ordren eller tilbuddet.

[LeveringsPostNr]

Her vises hvilket postnummer du har skrevet i feltet ”Postnr.” på fakturaen, ordren eller tilbuddet.

[LeveringsBy]

Dette dynamiske felt viser den by, du har skrevet i feltet ”By” på fakturaen, ordren eller tilbuddet.

[LeveringsLand]

Her vises hvilket land du har skrevet i feltet ”Land” på fakturaen, ordren eller tilbuddet.

[LeveringsBetingelse]

Dette dynamiske felt viser den leveringsbetingelse, du har skrevet i feltet ”Leveringsbetingelser” på fakturaen, ordren eller tilbuddet.

[DatoDag2]

Dette dynamiske felt viser datoen i to cifre, ud fra den forfaldsdato der er på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren. Så hvis fakturadatoen er den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”01”.

 

[DatoMaaned2]

 

Dette dynamiske felt viser måneden i to cifre, ud fra den forfaldsdato der er på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren. Så hvis fakturadatoen er den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”07”.

 

[DatoAar2]

 

Dette dynamiske felt viser året i o cifre, ud fra den forfaldsdato der er på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”) eller rykkeren. Så hvis fakturadatoen er den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”15”.

[TotalAntal]

Dette felt kan du kun bruge, hvis du bruger tillægsmodulet Lager. Det viser nemlig det totale antal varer på fakturaen, ordren, tilbuddet, kreditnotaen, kontoudtoget (fra fanen ”Rapporter”)  eller rykkeren.

[TotalBruttoVaegt]

Dette felt kan du kun bruge, hvis du bruger tillægsmodulet "Lagerstyring". Det viser nemlig den totale bruttovægt på de varer, der er sat på fakturaen, ordren eller tilbuddet.

[TotalNettoVaegt]

Dette felt kan du kun bruge, hvis du bruger tillægsmodulet "Lagerstyring". Det viser nemlig den totale nettovægt på de varer, der er sat på fakturaen, ordren eller tilbuddet.

[TotalRumfang]

Dette felt kan du kun bruge, hvis du bruger tillægsmodulet Lager. Det viser nemlig det totale rumfang på de varer, der er sat på fakturaen, ordren eller tilbuddet.

[FirmaNavn]

Her tager den det, der er skrevet ind i feltet ”Navn” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaAdresse1]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”Adresse 1.” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaAdresse2]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”Adresse 2” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaPostNr]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”Postnr.” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaBy]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”By” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaLand]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”Land” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaTelefon]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”Telefon” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaFax]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”Fax” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaMobilTelefon]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”Mobil” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaWWW]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”Hjemmeside” i dit firmas stamoplysninger.

[FirmaEmail]

Her tager den det der er skrevet ind i feltet ”Kontakt e-mail” i dit firmas stamoplysninger.

[BetalingsID]

Dette felt er tal fra OCR-linjen. Det er fakturanummeret og bilagstypen (typisk 15 cifre).

[BetalingsID16]

Dette felt er tal fra OCR-linjen. Det er fakturanummeret og bilagstypen vist med 15 cifre.

[ForfaldDatoAar2]

Dette dynamiske felt viser året i to cifre, ud fra den forfaldsdato der er på fakturaen,  ordren eller tilbuddet. Så hvis fakturaen har forfaldsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”15”.

[ForfaldDatoDag2]

Dette dynamiske felt viser dagens dato i to cifre, ud fra den forfaldsdato der er på fakturaen,  ordren eller tilbuddet. Så hvis fakturaen har forfaldsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”01”.

[ForfaldDatoMaaned2]

Dette dynamiske felt viser måneden i to cifre, ud fra den forfaldsdato der er på fakturaen, ordren eller tilbuddet. Så hvis fakturaen har forfaldsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”07”.

[LeveringsDatoDag2]

Dette dynamiske felt viser dagens dato i to cifre, ud fra den leveringsdato, der er på fakturaen, ordren eller tilbuddet. Så hvis fakturaen har leveringsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”01”.

[LeveringsDatoMaaned2]

Dette dynamiske felt viser måneden i to cifre, ud fra den leveringsdato, der er på fakturaen, ordren eller tilbuddet. Så hvis fakturaen har leveringsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”07”.

[LeveringsDatoAar2]

Dette dynamiske felt viser året i to cifre, ud fra den leveringsdato, der er på fakturaen, ordren eller tilbuddet. Så hvis fakturaen har leveringsdato den 1. juli 2015, vil dette felt skrive ”15”.

[EANLokationsNr]

Her tager den det, der er skrevet ind i feltet ”EAN-nr.” på din kunde.

[InterntKonteringsNr]

Her tager den det, der er skrevet ind i feltet ”Konteringsnr.” på din kunde.

[DeresRefExternID]

Her bruger den det, der er skrevet ind i feltet ”ID (e-faktura)” på den kontaktperson der er valgt i feltet ”Deres reference” på  fakturaen,  ordren eller tilbuddet.

[SamletMomsBeløbGrundvaluta]

Med dette felt kan du få vist det samlede momsbeløb i grundvalutaen på din e-conomic aftale, ligegyldigt hvilken valuta din faktura er lavet til kunden i.

[FIKreditorNr]

Her tager den det, der er skrevet ind i feltet ” FI-kreditornr.” i dit firmas stamoplysninger.

[KundeAdresse]

Her tager den det, der er skrevet ind i feltet ”Adresse” på din kunde.

[KundeAttention]

Her bruger den det navn der er skrevet ind i feltet ”Navn” på kundens kontaktperson.

[KundeAttentionExternID]

Her bruger den det, der er skrevet ind i feltet ”ID (e-faktura)” på kundens kontaktperson.

[KundeBy]

Det er den by, der er skrevet ind i feltet ”By” inde på din kunde.

[KundeCVRNr]

Det er det CVR nr., der er skrevet ind i feltet ”CVR-nr.” inde på din kunde.

[KundeEmail]

Det er den e-mail, der er skrevet ind i feltet ” Faktura-e-mail” inde på din kunde.

[KundeLand]

Det er det land, der er skrevet ind i feltet ” Land” inde på din kunde.

[KundeNavn]

Det er det navn, der er skrevet ind i feltet ” Navn” inde på din kunde.

[KundeNr]

Det er det nummer, der er skrevet ind i feltet ” Nr.” inde på din kunde.

[KundePostNr]

Det er det post nummer, der er skrevet ind i feltet ” Post nr.” inde på din kunde.

[KundeSaldoPrFakturaDato]

Dette felt kan vise hvad din kunde skylder dig frem til fakturaens fakturadato + lige netop det beløb denne faktura indeholder.

[KundeTelefon]

Det er det telefonnummer, der er skrevet ind i feltet ” Telefon/fax” inde på din kunde.

[SideAntal]

Viser det samlede antal af sider fakturaen, ordren eller tilbuddet osv. indeholder.

Viser det samlede antal af sider fakturaen, ordren eller tilbuddet osv. indeholder.

[SideNr]

Viser det sidetal lige netop denne side på fakturaen, ordren eller tilbuddet osv. er.

 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer