e-copedia

Opsætning

Artikler med tagget “Opsætning” i
Alle artikler med tagget “Opsætning”
I e-conomic har du mange muligheder for at benytte dig af eksport og import af csv-filer. Det er ofte en fordel, da man slipper for en masse tastearbejde.
For at gøre det mere overskueligt kan du omdøbe navnet på dine brevskabeloner.
Denne guide vejleder til, hvordan du nulstiller din standardopsætning, hvis du har valgt en forkert standardopsætning, ved oprettelse af regnskabet.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan skjule avance og kostpris når du danner nye fakturaer, ordrer eller tilbud.
Har du lavet "rod" i fakturalayoutet, kan du altid starte forfra med et nyt layout.
I denne guide vil du få vejledning i at tilføje og redigere information i dine stamplysninger som administrator.
Du kan, som administrator, vælge hvilken side du skal starte på, når du administrerer dine aftaler.
I e-conomic findes der fire momszoner som standard. Disse zoner afgør, hvordan momsen skal håndteres, når du sælger varer eller ydelser til din kunde. Momszonen er eksempelvis første led i at udlede om din kundes faktura skal være med eller uden moms og har betydning for om momsopgørelse i sidste ende viser det korrekte. Derfor er det vigtigt, at momszonen er indstillet korrekt på alle dine kunder. Husk at rådføre dig med en autoriseret revisor, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal beregne din moms.
For at kunne oprette en ny medarbejder, er det nødvendigt at have en medarbejdergruppe, denne guide vejleder til, hvordan du opretter en medarbejdergruppe.
Denne guide vejleder til, hvordan du angiver eller redigerer systemkonti for årsafslutning, valutakursdifferencer, renter og rykkergebyrer samt momsafregning.
Når du importerer varer fra lande udenfor EU, så skal du som hovedregel betale dansk moms. Dette kaldes for importmoms. Denne moms skal medtages på din momsopgørelse efter Importspecifikationen fra SKAT.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter helligdage i e-conomic, så dit afspadseringsregnskab kan fraregne dem.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter nye noter på dine leverandører, kunder og varer.
I denne artikel vil du lære mere om kassekladder og beholdningskonti.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en projektgruppe. Projektgruppen kan vælges under søgningen i rapporter og er med til at definere hvilke konti der posteres på.
Du kan redigere i din kassekladde og sætte kladden op med et bestemt bilagsnummer eller med andre indstillinger, som du ønsker.
Denne guide vejleder til, hvordan medarbejderen afleverer sine timer for en bestemt uge eller måned, og hvordan godkenderen ser afleveringsloggen.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan søge i loggen. Loggen dokumenterer alle udførte handlinger. Den viser en liste over hvilke personer, der har udført hvilke handlinger og på hvilket tidspunkt.
Har du en leaset bil i din virksomhed, kan der tages fradrag af momsen!
Vil du ikke bruge en af vores standard-skabelonsamlinger, kan du i stedet oprette en ny skabelonsamling og selv opbygge dit layout fra bunden af.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer din nummerserie.
Der er meget at huske i en travl hverdag. Notifikationer i e-conomic, giver dig besked, når der sker noget vigtigt i og omkring dit regnskab.
Denne guide vejleder til, hvordan du redigerer dine Stamoplysninger og Øvrige oplysninger i e-conomic, som kommer med på de udskrifter, som din virksomhed sender ud af huset. Dette kan eksempelvis være tilbud, ordre og fakturaer.
Som standard kan du ikke ændre numre på konti, leverandører, kunder, varer, projekter og abonnementer. Ønskes disse numre alligevel ændret, kan du her se, hvordan du tillader ændring af numrene.
I denne artikel vil du lære mere om hvordan du kommer i gang med Projektstyring. Der tegnes et overblik over hvad der skal sættes op, når du skal bruge de forskellige dele af modulet.
Du kan få vist hhv. en miljø- og emballageafgift i din omsætningsstatistik.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en betalingsbetingelse.
Under Afgiftskonto kan du angive en konti for afgifter som el-, CO2- og vandafgifter. Disse konti eksisterer, således at du har mulighed for at indberette tal til myndighederne.
Denne guide forklarer hvordan du aktivere dit "Dashboard", samt hvad du kan bruge det til.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer din grundvaluta i e-conomic. Din grundvaluta kan kun ændres i en aftale, hvor der endnu ikke er bogført.
I denne artikel vil du lære mere om systemkravene i e-conomic. Som udgangspunkt kræver det kun en computer og en browser at bruge e-conomic - så enkelt er det.
Denne guide vejleder dig til, hvordan du opretter en ny kassekladde, som du kan bogføre fra under fanen "Regnskab".
Denne guide vejleder til, hvordan du opsætter en "standardopsætning" for dine projekter. Så når du opretter et nyt projekt, foreslås de indstillinger for projektet, du har sat op under opsætningen.
Ønsker du en selvvalgt rækkefølge for felterne i din kassekladde, ved oprettelse af en postering, kan du her se, hvordan dette gøres. Herfra kan du ligeledes nemt justere feltstørrelsen.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en projektskabelon. Projektskabelonen bruges som en standardskabelon, når der oprettes nye projekter.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette et ekstra faneblad. Dette bruges typisk, hvis du har oprettet forbindelse til et eksternt system og vil tilgå dette direkte fra e-conomic.
I denne artikel vil du lære mere om momskoder i e-conomic. Når du vælger en standardopsætning får du automatisk 12 forudindstillede momskoder i dit regnskab men du kan stå i den situation at du mangler en bestemt kode. Her kan du se hvordan du selv opretter den.
Denne guide vejleder dig i, hvordan du opretter en brevskabelon.
Har du taget en ny e-conomic aftale i brug, og skal bruge det "gamle" faktura layout i den nye aftale, er her en lille video, som viser hvordan.
Ved at aktivere dine e-mailskabeloner i e-conomic, kan du med et enkelt klik, ændre dit emnefelt og brødtekst i den e-mail, du sender til din kunde.
For at gøre det mere overskueligt kan du omdøbe navnet på skabelonsamlingen. Det vil fremgå af oversigten i din skabelonsamling.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en notetype, du kan vælge, når du opretter dine noter på henholdsvis varer, kunder og leverandører.
Som administrator har du adgang til funktionen "Rapportforsider". Denne funktion giver dig mulighed for at lave skræddersyede forsider til de rapporter du kan trække på dine kunders aftaler.
Når du opretter en ny kunde, vil standard kundeopsætningen foreslå diverse indstillinger for kunden. Dette kan eksempelvis være betalingsbetingelser og nummer. Dette reducerer både fejl og tidsforbrug.
Ved at registrere dine ydelser, det vil sige de e-conomic specialer du kan tilbyde potentielle og eksisterende kunder, kommer det frem på vores revisorliste.
Du kan selv indsætte den tekst, du vil have vist på e-conomics hjemmeside i revisorlisten, når potentielle og eksisterende kunder vil søge dig frem.
Denne guide vejleder i, hvordan du opsætter, hvordan momsen fra salget af din vare/ydelse skal håndteres ud fra varens varegruppe.
Denne guide vejleder til, hvordan du som administrator kan arbejde/administrere en virksomhed (klient), uanset om det er en aftale du betaler eller kunden betaler.
I denne artikel vil du lære mere om, hvordan du håndterer, at have flere aftaler åbne på samme tid i e-conomic.
Repræsentation er udgifter til at afslutte en forretning eller tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, det kan fx. være restaurationsbesøg, mad og drikke, gaver og andre udgifter i forbindelse med jubilæer, fødselsdage, rejser, udflugter mv.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette en ny note samt finde en eksisterende note på dit projekt.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette hurtige links og dermed hurtigere få adgang til de menupunkter, du benytter mest i din aftale, ligegyldigt hvilket faneblad du arbejder i.
Denne guide vejleder til, hvordan du, via tillægsmodulet “Projektstyring”, kan oprette et klippekort på et vist antal timer, så du på den måde kan fakturere dine kunder på timebasis.
Denne guide forklarer, hvordan du kan oprette en forbindelse mellem e-conomic og skat.dk for at overføre og indberette resultaterne fra din momsopgørelse automatisk.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en tidsregistrering samt godkender den eller flere for den enkelte medarbejder.
I din opfølgeningsliste finder du alle noter, der er markeret til opfølgning, uanset hvor noten er oprettet.
D. 1. juli 2021 blev momsreglerne ændret for salg til private indenfor EU, det betyder at hvad der før hed Mini One Stop moms, nu hedder One Stop Shop (OSS).
Denne guide vejleder til, hvordan du ser dine indstillinger for dine Skabeloner, og hvordan du ændrer disse
Med din helt egen standardopsætning får du mulighed for at oprette den kontoplan du ønsker at benytte for alle dine kunder.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan opsætte forskellige e-mails på din kunde alt afhængig af hvem, der skal modtage hvad.
Den hurtigste vej til at rette layoutet for dit tilbud, din ordre eller din faktura, er at tage udgangspunkt i en af e-conomic’s standard-skabelonsamlinger, som du finder i listeområdet under "Skabelonsamlinger".
Denne funktion dokumenterer alle udførte handlinger. Det vil sige, at den viser en liste over hvilke personer, der har udført hvilke handlinger og på hvilket tidspunkt.
Den hurtigste genvej til at sætte e-conomic op, er at vælge en af systemets standardopsætninger, som kan tilpasses til din virksomhed.
Denne guide vejleder dig, hvordan du sender til flere e-mailadresser på én gang.
I e-conomic kan du oprette medarbejdere og tilknytte dem til dine fakturaer, så du senere hen kan se hvor meget dine forskellige medarbejdere har faktureret for.
Er din medarbejder holdt op, eller er der en anden grund til, at du har behov for at spærre en medarbejder? Så kan du her se, hvordan dette gøres.
Denne guide vejleder dig i, hvordan du ændrer rækkefølgen i dine kassekladder, eller redigere deres navn/opsætning.
Denne guide vejleder til, hvilken opsætning du som administrator skal have før du kan godkende posteringer oprettet i kassekladden.
I denne vejledning bliver du guidet i, hvordan du kan formatere beløb, så tusindtal og decimaltal bliver adskilt med korrekt punktum og komma, eksempelvis ved afsendelse til kunder i England eller USA.
Når har oprettet dine egne feltrækkefølger, kan du også vælge, hvilken af disse feltrækkefølger du ønsker for dine forskellige kassekladder.
Denne guide vejleder til, hvordan du afslutter et projekt.
I kassekladden kan du opsætte en nummerserie for dine bilagsnumre. Du kan også løbende ændre din nummerserie.
Denne guide vejleder dig til, hvordan du opsætter tidsopsætning, hvis du ønsker start- og sluttidspunkter i timeregistreringen samt reduktion af timer ved afholdelse af frokost.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan oprette og benytte Webhooks.
I e-conomic har du to typer af nummerserier og for at undgå de overlapper hinanden anbefaler vi, at du laver dem forskudte. Den ene type er dine nummerserier i Salgsfanen bestående af faktura, ordre, tilbud og rykkere og den anden typer er dine nummerserier i Regnskabsfanen, som dækker dine kassekladder.
Ligner layoutet for f.eks. dine tilbud og fakturaer hinanden, kan du kopiere indholdet (elementerne) fra tilbudsskabelonen til fakturaskabelonen.
Denne guide vejleder til, hvordan du finder og bruger dynamiske felter i dine layouts. På den måde behøver du ikke selv skrive teksten ind manuelt i et tekstfelt.
Brugtmoms benyttes når du videreforhandler brugte varer. Brugtmoms betyder at du skal beregne moms af din avance, ikke af hele salgsprisen.
Denne guide vejleder til, hvordan du ser dine indstillinger for dine Skabelonsamlinger, og hvordan du ændrer disse.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en enhed, du kan bruge til opsætning af dine varer.
I denne artikel vil du lære mere om hvad der skal sættes op hvis du skal registrere tid på dine medarbejdere på projekterne.
Du kan give din revisor og/eller bogholder direkte adgang til dit regnskab.
Se her, hvordan du opretter en betalingsbetingelse til factoring, så kundeindbetalingen automatisk bogføres på kunden med en procentvis fordeling på to modkonti, så både gebyr og betaling registreres.
Denne guide vejleder til, hvordan du integrerer de aktiviteter (tid) og omkostninger (kørsel), som du har registreret på dine projekter, med finans. Vejledningen tager udgangspunkt i kostpriser.
Denne artikel forklare hvordan du kan sende dine faktura, tilbud og ordre via e-mail.
Denne guide vejleder til, hvordan du som administrator kan oprette hurtig adgang til en virksomhed, og dermed også nemt kan skifte mellem de aftaler, du administrerer.
Har du brug for at have flere forskellige layouts i samme aftale? Det kan sagtens lade sig gøre, det kræver blot, at du kopierer en ny skabelonsamling (og tilhørende brevskabelon) og retter disse til.
I denne artikel vil du lære mere om hvordan e-conomic kan hjælpe dig med at holde styr på din moms og finde den nødvendige information om hvor du skal hen for at sikre at din opsætning er sat korrekt op til den moms du skal registrere.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter et projekt.
En kassekladde kan indstilles som "stående", hvilket betyder, at posteringerne forbliver i kassekladden efter de er bogført.
Inden du registrere og fakturere kørsel i forbindelse med et projekt, skal km-opsætningen sættes rigtigt op. Kørselsregistreringer kan integreres med Finans for at beregne refusion til medarbejderen.
I e-conomic regnskabsprogram vælger du selv, hvilken valuta, du ønsker at anvende som grundvaluta. e-conomic regnskabsprograms valutakurser opdateres en gang i døgnet via XE.com, for at sikre dig de mest korrekte kurser. Prøv e-conomic bogføringsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.
I denne artikel gennemgår vi, hvordan du kan tilføje en automatisk bogføringstekst, som fremgår på fakturaen i rapporter osv.
I denne artikel vil du lære mere om Fanen "Hjem", der er det første, du møder, når du logger ind i e-conomic. Her kan du både skabe overblik over dine ubetalte salgfaktura, hurtigt komme i gang med at oprette en faktura eller oprette en postering i en kassekladde.
I min log kan du nemt se de ting, du har foretaget dig i programmet.
Alle artikler med kategori “”

Tips og typiske spørgsmål

Med tagget “Opsætning”

    • Medtag kost- og salgspriser i finansen
    • Hvilken momskode skal jeg bruge?
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer