Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Fødevareleverandør – hvad er en fødevareleverandør

En fødevareleverandør er en leverandør, der er beskæftiget inden for fødevareindustrien. Der findes en række særlige krav til leverandører af fødevarer

I e-conomic regnskabsprogram kan du udarbejde leverandørfaktura. Se her hvordan du opretter en leverandørfaktura.

En leverandør generelt er en ekstern virksomhed, der leverer produkter eller ydelser til din virksomhed. Den leverede vare kan være alt fra halvfabrikata til færdigvarer.

Der findes en række specifikke krav til leverandører af fødevarer. Grunden til at der findes særlige regler for fødevareleverandører er, at fødevarer skal behandles med omtanke for at undgå sygdoms- og fordærvelsesrisiko.

Leverandør af frugt og grønt

Det er vigtigt, at du stiller krav til din fødevareleverandør, således at du undgår bakterier og virus i produkterne.

Du bør som importør af frugt og grønt altid udarbejde en skriftlig aftale med dine leverandører omkring deres behandling af fødevarer. En sådan aftale er med til at sikre, at leverandøren har indført procedurer for, hvordan en forurenelse af fødevarerne undgås.

De største risici for forurening af frugt og grønt udgøres af forurenet vand, husdyrgødning eller dårlig personlig hygiejne.

Du kan læse meget mere om, hvilke krav du kan stille til din leverandør af frugt og grønt på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Leverandør af kød

Som importør af kød er det vigtigt at stille krav til leverandøren, således at man undgår salmonella og campylobacter i kødet.

Det er altid en god idé at sikre, at dine leverandører af kød aktivt forsøger at nedbringe forekomsten af sådanne bakterier i kødet. Dette kan du gøre ved på skrift at aftale med din leverandør, at der regelmæssigt foretages stikprøver inden eksport til Danmark.

Der kan også foretages kontrol ved at anvende særlige programmer, der er designet til at mindske forekomsten af salmonella og campylobacter.

Du kan læse meget mere om, hvilke krav du kan stille til din leverandør af kød på Fødevarestyrelsens hjemmeside.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis