Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Fritvalgskonto

Med en fritvalgskonto sparer du en vis procentdel op af din ferieberettigede løn. Det er dermed en slags ekstra opsparing. Det er ikke alle, der optjener en fritvalgskonto – det skal være aftalt i din overenskomst eller kontrakt.

Med e-conomic regnskabsprogram kan du gøre administration og dokumentation af fritvalgskontoen mere effektiv i din virksomhed. Regnskabsprogrammet er let at integrere med forskellige lønsystemer, og du kan prøve gratis i 14 dage.

Hvad er fritvalgskonto?

En fritvalgskonto er en slags opsparing i din samlede lønpakke. Du sparer løbende penge op på fritvalgskontoen – og de penge kan bruges på blandt andet: 

 • Indbetaling til pension
   
 • Fridage
   
 • Børneomsorgsdage
   
 • Barnets 2. sygedag 
   
 • Udbetaling

Med andre ord er det en fordel, der giver dig mulighed for at tage større kontrol over dit arbejdsliv med flere frie valg. 

I 2007 blev fritvalgskontoen indført og siden er den udvidet. Procentsatserne for indbetaling bliver løbende justeret.

 

Hvem er berettiget til en fritvalgskonto?

Du har ikke automatisk ret til at optjene penge på en fritvalgskonto, for der findes ingen lov på området.
 

Er du ansat under en overenskomst, har du dog krav på en fritvalgskonto. Men det varierer, hvordan fritvalgsordningen er på de forskellige overenskomster.
 

Hvis du ikke har en overenskomst, har du som udgangspunkt ikke ret til en fritvalgskonto. Det betyder dog ikke, at du ikke kan få en alligevel. Det skal blot være aftalt frivilligt i dit ansættelsesforhold – enten i en kontrakt eller personalehåndbog.

 

Hvor meget indbetaler du til din fritvalgskonto?

Du indbetaler en procentdel af din ferieberettigede løn til din fritvalgskonto. Det er baseret på din grundløn (før skat er fratrukket), hvor der tages en procentdel af.
 

Procentsatserne til fritvalgskontoen justeres hvert år pr. 1. marts. Fra 1. Marts 2024 indbetaler du en fritvalgskonto-sats på 9 %.
 

De seneste tre år har procentsatsen set således ud:
 

 • 2022: 7 % 
   
 • 2023: 7 % 
   
 • 2024: 9 %
   

Hvordan kan en indbetaling til din fritvalgskonto se ud?

35.000 kr. x 9 / 100 = 3.150 kr. om måneden. 


I løbet af et år optjener Bjarne 3.150 kr. x 12 = 37.800 kr.

 

Hvornår udbetales fritvalgskonto?

Der er ikke nogen endegyldig regel for, hvornår du får udbetalt beløbet fra din fritvalgskonto. Det afhænger typisk af din arbejdsplads.
 

Mange arbejdspladser vælger at udbetale to gange om året – her kan medarbejderne som regel selv vælge at få udbetalt:
 

 • Hele beløbet 
 • Dele af beløbet
   

Mange vælger at få “tømt” deres konto ved indgangen til et nyt år, mens nogle ønsker at få beløbet overført til næste år. 
 

Skal du betale skat af din udbetaling?

Når du sparer op med en fritvalgsordning, skal du være opmærksom på skatteforhold.
 

En fritvalgskonto er en del af den samlede lønstruktur, og ligesom al anden løn er udbetalingen skattepligtig. 

 

Hvor kan du se beløbet fra din fritvalgskonto?

Har du en overenskomst eller aftalt en fritvalgskonto i din kontrakt, skal du kunne se det på din lønseddel.
 

Alle lønsedler er ikke ens, og derfor kan det se forskelligt ud. Men fælles for alle er, at beløbet for din fritvalgsopsparing står et eller andet sted.
 

Hvordan påvirker kontoen din personlige økonomi?

En fritvalgskonto kan påvirke din privatøkonomi på flere områder. Både på kort og lang sigt.
 

Du kan vælge at få flere penge til rådighed med det samme, eller du kan vælge at fremtidssikre dig selv endnu bedre ved at styrke din pensionsopsparing. 
 

Derfor er det en god idé at tage stilling til, hvordan den ekstra pose penge bedst gavner din personlige økonomi.
 

Har du små børn og er du presset på tid, kan det være en idé at bruge fritvalget til ekstra børneomsorgsdage. 

Står du og mangler penge til et bolig- eller bilkøb, kan det være bedst givet ud at få de ekstra penge som udbetaling her og nu. 

Har du mere luft i budgettet, kan du gavne din seniorfrihed ved at sætte pengene ind på din pensionsopsparing. Det gør en stor forskel over tid. 


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis