Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Fuldmagt – hvad er en fuldmagt?

Når du giver en person fuldmagt, giver du vedkommende lov til at handle på dine vegne.

e-conomic er et nemt regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram med alle funktioner gratis i 14 dage.

Hvad er en fuldmagt?

Hvis du selv er forhindret i at udføre en handling eller træffe en beslutning, kan du give en anden person lov til at gøre det for dig. Det gør du med en fuldmagt. Den er det skriftlige bevis på, at personen har fået lov til at udføre handlinger, som normalt kun må udføres af dig – fx at hente en pakke eller overføre penge fra din netbank. 
 

Hvad skal fuldmagten indeholde?

Der er ikke faste regler i fuldmagtloven om, hvad der skal stå i fuldmagten. Men du bør lave den så præcis som muligt, så der ikke kan opstå tvivl om, hvad du giver lov til. Fuldmagten kan indeholde:

  • Fuldmagtsgiveren og -modtager – navn, adresse, CPR-nummer, telefon og mail.
  • Start- og slutdato – hvornår gælder fuldmagten? 
  • Omfang – hvad giver du personen lov til?
  • Overdragelse – må personen give fuldmagten videre?
  • Tilbagekaldelse – hvordan kan du ophæve fuldmagten? 
  • Dato og underskrifter fra jer begge.

Fuldmagten træder typisk i kraft, når I har oprettet og underskrevet den.
 

Tre typer af almindelige fuldmagter

Der findes tre typer af almindelige fuldmagter, der har forskelligt omfang:

  1. Fuldmagt begrænset til en bestemt handling, fx at hente en pakke.
  2. Løbende fuldmagt til et særligt område, fx til at ordne ting for dig i din bank.
  3. Generalfuldmagt, der giver personen lov til at handle og beslutte for dig på alle områder.

Bankfuldmagt

Vil du give en person lov til at disponere over dine kontoer, kan du typisk oprette en bankfuldmagt i din netbank. Det kan fx være en god idé, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, så en anden person kan ordne dine bankforretninger, hvis du bliver syg.

Hvem kan give og få fuldmagt?

En fuldmagt kan oprettes af alle personer over 18 år, der er ved deres fornufts fulde brug, og du kan selv vælge, hvem du giver fuldmagt til. Det skal selvfølgelig være én, du stoler på.Kan jeg ophæve en fuldmagt?
 

Kan jeg ophæve en fuldmagt?

Du kan altid ophæve fuldmagten ved at anmode om at få den tilbageleveret. Personen, du har givet fuldmagten kan også vælge at levere fuldmagten tilbage og dermed ophæve den.
 

Skal jeg have en advokat for at lave fuldmagten?

Du behøver som udgangspunkt ikke en advokat for at lave en almindelig fuldmagt. Men vedrører den en større eller mere kompliceret sag, er det typisk en god ide at få juridisk rådgivning af en advokat. 


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis