Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kvantitativ værdiansættelse – hvad er kvantitativ værdiansættelse?

Kvantitativ værdiansættelse bruges til at beregne en værdi i kroner og ører

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Hvis du står og skal købe eller sælge noget, så kan du støde på en række af forskellige måder at vurdere værdien af det samme på.

Det, der skal værdiansættes er oftest en rettighed. Man sælger nemlig retten til at eje det pågældende. Det kan eksempelvis være et design, et varemærke eller et patent.

Rettigheden kan have en bestemt værdi for ejeren, mens den potentielle køber kan have en anden holdning til rettighedens værdi. En helt tredje værdi kan være rettighedens fair value, som er den pris en rettighed koster på et rationelt og objektivt marked.

Værdiansættelse ved handel af rettigheder

En rettigheds værdi er meget vigtig i en handel. Derfor er det vigtigt at værdiansættelsen tages seriøst, og det anbefales at få fagpersoner til at værdiansætte din rettighed. På den måde sikres det optimale grundlag for en handelssituation med succes.

En revisor er en fagperson, der kan være dig behjælpelig med værdiansættelsen. Søger du rådgivning om værdiansættelse kan du finde en revisor på e-conomics revisor- og bogholderliste. Listen kan inddeles lokalt, sådan at du f.eks. kun ser revisorer i København.

Tre slags kvantitative værdiansættelser

Tre udbredte metoder for kvantitativ værdiansættelse er:

  • Omkostningsmetode: Denne metode er sjældent brugbar til værdiansættelse af rettigheder. Der tages enten ikke højde for rettighedens potentiale, eller også forudsættes det at en erstatning for rettigheden kan anskaffes. Nogle rettigheder er så specifikke, at det ikke vil være muligt at erstatte dem.
  • Indkomstmetode: Når man værdiansætter en rettighed med indkomstmetoden, så kigger man på den fremtidige indkomst, rettigheden forventes at indbringe.
  • Markedsmetode: Denne metode fokuserer på at værdiansætte en rettighed ud fra lignende tilfælde på markedet. Det vil dog typisk være problematisk at fremskaffe sådanne informationer, da markedet for rettigheder er noget uigennemsigtigt.

Man kan yderligere støde på såkaldte optionsmetoder, der typisk vil være en kombination af de tre kvantitative værdiansættelsesmetoder.

Forskel på pris og værdi

Der kan være forskel på prisen og værdien af en rettighed. Prisen er nemlig det beløb, der betales for rettigheden, mens værdien udtrykker den sum, virksomheden får ud af at eje rettigheden.

Kombinér metoderne

Det kan anbefales, at du benytter flere forskellige metoder, når du værdiansætter en rettighed. Det vil sige, at du både benytter en eller flere af de kvantitative metoder, men også at du benytter en kvalitativ værdiansættelsesmetode. Dette gøres for at give dig det bedste resultat, og samtidig giver det et sammenligningsgrundlag.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis