Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Outsourcing - hvad er outsourcing?

Outsourcing betyder, at en virksomhed lader eksterne leverandører stå for aktiviteter, som virksomheden selv tidligere har stået for

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og helt uforpligtende i 14 dage, og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

I princippet kan alle aktiviteter outsources, men det er mest almindeligt at outsource produktionsopgaver.

Hvornår er der tale om outsourcing?

Outsourcing må ikke forveksles med at rykke sin produktion til et andet land, eksempelvis på grund af en lavere arbejdsløn. Der er først tale om outsourcing, når en virksomhed lukker en given aktivitet inden for virksomheden, for at lade en underleverandør stå for denne.

Under outsourcing indgår kontraktproduktion også. Når en virksomhed indgår i en kontraktproduktion med en underleverandør, kan de relationer man har til underleverandøren meget vel medføre at man går fra simpel kontraktproduktion, til at man mere eller mindre indgår i et partnerskab med hinanden.

Når det offentlige lader en underleverandør stå for en aktivitet kaldes det ikke for outsourcing, men derimod for udlicitering.

Hvorfor outsourcing?

En aktivitet outsources ofte for at virksomheden kan reducere sine omkostninger. Det er typisk ikke en virksomheds primære aktivitet der outsources, men derimod en sekundær aktivitet, da det formodes at en underleverandør, hvis hovedkompetence er netop denne aktivitet, kan gøre det stykke arbejde både billigere og bedre.

Når en virksomhed vælger at outsource en aktivitet, kan det altså både ske fordi man ønsker at sænke omkostningerne, eller fordi man ønsker at hæve kvaliteten. Rengøring, IT-drift og lønregistrering og lønudbetaling er eksempler på aktiviteter, der ofte outsources.

Kriterier ved outsourcing

Når en virksomhed overvejer at outsource en aktivitet, er der mange forskellige ting der kan spille ind. Først og fremmest er det dog vigtigt at fastslå, om man ønsker en leverandør, der eksempelvis kan udføre arbejdet billigere, bedre eller måske begge dele. Valget af leverandør kan afhænge af pris, nærhed, fleksibilitet, sprog med mere.

På lang sigt kan en outsourcet aktivitet ende med, at virksomheden opkøber underleverandøren. I så fald kaldes det insourcing.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis