Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Servicefradrag – hvad er servicefradraget?

Servicefradraget giver dig mulighed for at trække serviceydelser i hjemmet eller fritidshuset fra i skat. Det kan fx være til rengøring, havearbejde og børnepasning.

Har du spørgsmål om servicefradraget, kan du besøge vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning. Du kan også finde en revisor på vores revisorliste.

Servicefradraget er et skattefradrag, som du kan få for serviceydelser som fx rengøring, havearbejde og børnepasning. Hvis du indberetter dine udgifter til Skat, kan du trække dem fra i skat i det år, du har fået arbejdet udført. Servicen skal være udført i dit private hjem eller fritidshus og kan enten være udført af en virksomhed eller en privatperson.
 

Hvordan får jeg servicefradrag i 2022?

  • Hvis du vil have fradrag for serviceydelser i 2022, skal arbejdet være udført i 2022 og regningen betalt senest 28. februar 2023. 
  • Når du har betalt regningerne for dine serviceydelser, kan du indberette dem i TastSelv på skat.dk. Her skal du oplyse pris, udførerens CVR-nr./CPR-nr. og betalingsdato. 
  • Du skal indberette oplysninger om serviceydelser udført i 2022 på årsopgørelsen til Skat senest den 1. maj 2023.

 

Hvad kan jeg fx få servicefradrag for?
 

Du kan fx få fradrag for rengøring, havearbejde, børnepasning, vinduespudsning, opvask, tøjvask, strygning, snerydning, rensning af fliser og beskæring af træer. Altså opgaver i hjemmet eller haven i din bolig eller dit fritidshus.
 

Hvor meget kan jeg få i servicefradrag?
 

Du kan få op til 6.400 kr. i 2022 og 6.600 kr. i 2023 i servicefradrag. Fradraget er pr. person over 18 år i husstanden. Så hvis du og din samlever bor sammen, kan I fx få 12.800 kr. i servicefradrag i 2022.
 

Kan jeg få håndværkerfradrag i 2023?
 

Håndværkerfradraget blev afskaffet den 1. april 2022. Derfor kan du kun få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest den 31. maj 2022. Er arbejder udført efter den 1. april 2022, kan du altså ikke få fradrag for reparationer, vedligeholdelse, energiforbedringer og andre håndværksydelser.
 

Hvem kan få servicefradrag?
 

  • Personer i husstanden, der er fyldt 18 år og har almindelig skattepligt i Danmark. Hver person kan bruge skattefordelen og få servicefradrag for op til 6.600 kr. (2023).
  • Ægtefæller og samlevere med fællesøkonomi kan dele deres fradrag, selv om den ene part har betalt hele regningen. 
  • Hjemmeboende børn over 18 år kan få fradrag for serviceydelser, hvis de selv har betalt.

 


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis